opencall_2018_1280

SINNE/OPEN CALL 2018

Programmet byggs upp av producerade utställningar samt open call utställningar och kortare program. Ansökningsförfarandet är riktat till konstnärer och curatorer.

Ansökningen skall bestå av endast ett dokument i PDF format. Inga extra bilagor. Sökande kan hänvisa med klickbara länkar till streamat videomaterial, portfolion och hemsidor.
Färdiga ansökningarna skall lämnas in som epost till adressen: opencall@proartibus.fi

Ansökningen får vara max 5MB och i den bör ingå:
-Namn och kontaktuppgifter på den sökande
-Namn på alla medverkande konstnärer
-Utförlig utställningsplan beskrivning av utställningens tematik samt konstverken och deras genomförande
-Portfolio på max 5 bilder (om inte länk till hemsida eller dylikt)
Utställningsplanen bör vara skriven på svenska.

Ansökningstiden går ut 31.5.
Ansökande meddelas i slutet av juni.

Sinnes planritning

För frågor kontakta:
sinne@proartibus.fi
Markus Åström
+358 45 8833716