SINNE/OPEN CALL

(Vi har problem med inboxen, ansökningstiden är förlängd till 25.4)

Vi ledig anslår två tider för år 2020: en i januari och en i september för Sinne (Stora Robertsgatan 16, Helsingfors). Ansökningsförfarandet är riktat både till konstnärer och curatorer.

Sökande lämnar in en intresseanmälan per e-post med sökandes kontaktuppgifter. Sökande kan även bifoga ett (1) dokument i PDF format om hen vill hänvisa till tidigare konstnärlig verksamhet etc. Sökande kan hänvisa med klickbara länkar till streamat videomaterial och hemsidor. Inga extra bilagor.

Intresseanmälan skickas per epost till adressen opencall@proartibus.fi och i denna bör ingå:
-Namn och kontaktuppgifter på den sökande
-Namn på alla medverkande konstnärer
-Länk till sökandes nätsidor eller liknande med dokumentation av tidigare verksamhet. (Kontrollera att dessa länkar är klickbara och sidorna fungerar.)
-Bilaga med bilder etc är VALFRITT: bilagan får vara max 5 MB.
-OBS! ingen utställningsplan behövs

Programmet på Sinne byggs upp av producerade utställningar samt open call utställningar och kortare program.

Att ställa ut på Sinne är gratis.

Ansökningstiden går ut 25.6.2019. 
Ansökande meddelas i slutet av augusti.

Sinnes planritning

För frågor kontakta:
sinne@proartibus.fi
Markus Åström
+358 45 8833716