Aada Sigurlina Niilola & Dagmar Weiss:

What the Hell Is Wrong With People?

10.–26.9.

Våra verk bygger på en emotionell föreställning av den värld vi upplever och är en del av. Vi avbildar inte det vi ser, utan istället skapar våra verk en värld i vilken människor och platser, situationer och relationer avslöjar sina innersta hemliga väsen. Tillsammans skapar våra arbeten en sfär, där besökaren inbjuds att träda in i en subtilt annorlunda tillvaro.

Fastän vårt bildspråk vid första anblicken verkar ha sitt ursprung i det dagliga livet, så fungerar inte den presenterade världen enligt det vardagliga livets regler. Bilderna återger snarare ett mentalt tillstånd, inte en fysisk företeelse. Trots att vi använder oss av fotografi och video, traditionellt förknippade med ren avbildning, så reproducerar vi inte vår omgivning. Istället använder vi oss av ett metaforiskt bildspråk för att synliggöra en inre värld.

– Aada Sigurlina Niilola och Dagmar Weiss

Aada Sigrulina Niilola, född i Helsingfors, utexaminerades först som arbetsterapeut, med psykiatri som huvudämne. År 1991 tog hon BA-examen vid Åbo Konstakademis fotoavdelning och som bäst slutför hon sina magisterstudier vid Bildkonstakademin i Helsingfors, avdelningen för tid och rum. Hon arbetar med både fotografi och rörlig bild.

Dagmar Weiss föddes och växte upp i Tyskland, där hon vid Universität Bielefeld fick en examen i fotografi och film design. År 2006 flyttade hon till Helsingfors för att fortsätta sina studier för en magisterexamen. Hon utexaminerades från fotoavdelningen vid Aalto Universitetet, Konstindustriella högskolan våren 2010. Hennes tyngdpunkt ligger på linsbaserad media, som fotografi, video och film, men hennes influenser kan ofta hittas inom måleriets eller litteraturens område. Följaktligen är spännvidden av hennes uttryckssätt bredare och innefattar kollagetekniker, skulpturella objekt och text.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008