Sari Palosaari:

Visibility

31.5.–29.6.

Mitt arbete utgår oftast ifrån iakttagelser i den urbana miljön; jag uppmärksammar förändringar i bebyggda områden och väljer att jobba med sådana objekt som verkar berätta något om vår tid.
Sari Palosaari

I utställningen Visibility fortsätter Sari Palosaari att utforska människan och staden. Det är vardagliga bilder och vyer från stadslandskapet. Hon använder sig av de konstruktioner och scener som anonymt flyter förbi när hon pendlar i staden. Det är byggnader som saknar karaktär och vision men som genom sin mängd och monotona repetition färgar sin omgiving.

Palosaaris skulpturer består av arkitektoniska element som hon tar in i gallerirummet. Hon använder sig av rummets arkitektoniska premisser och hon justerar också skalan som i sin tur spelar med avstånd och närvaro. Inne i konstruktionerna finns material och objekt placerade, utan planering eller design. Videoverken i utställningen är som avskalade stiliserade dagboksanteckningar. Det är delikata iakttagelser som fastnat på konstnärens näthinna. Hennes materialstudier och noggrant utvalda detaljer ur stadsbilden inspirerar till att öppna sinnena för omgivningen och att lyssna till dess viskningar och antydningar.

Palosaari har en säregen känsla för att bryta ut de historier som finns dolda inuti olika material. Genom att ifrågasätta materialets roll, uppgift och plats i vår byggda omgivning skapar hon en bild av människan i vår tid. Silhuetten som framträder bär spår av kortsiktigt beslutsfattande, där snabba ekonomiska lösningar prioriteras framöver praktiska, innovativa och konstnärliga ambitioner. Den nya urbana miljön blir således inte en lösning på ett tidigare problem utan ett helt nytt problem i sig självt.

I utställningen Visibility arbetar Palosaari med transparenta byggnadsmaterial. Vilka främst använts i offentliga byggnader och i kommersiellt syfte men som nu även har spridit sig till bostadsområdet. Genom bruket av transparenta element i boendemiljön flyttar sig den offentliga gränsen allt närmare det intima och tvärtom. Samtidigt sker det förändringar i sociala strukturer, på många plan är vi numera tvungna att reflektera över hurudan bild vi ger av oss och hur vi iakttar andra. Det uppstår frågor kring blottande och döljande samt synlighet och seende och dessa frågor relaterar till grundvillkoren för utställningen; kroppen, rummet, ramen och gesten.

Markus Åström

Sari Palosaari (f.1974) lever och arbetar i Helsingfors. Har studerat vid Bildkonstakademin i Helsingfors, avdelningen för skulptur. 2013 fick hon pris från Kesko för sitt slutarbete. Hennes verk har bland annat visats på Meinblau/Berlin, Purnu konstcenter/Orivesi och Galleri Augusta/Helsingfors. 2014 skall hon ställa ut i Soul, Oslo och Hamburg. Verk i samlingar: Statens konstmuseum och Emma, Esbos museum for modern kons

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008