Ville Mäkikoskela:

Viljor och Stadsbilder

29.5.–14.6.

Serien VILJOR (2007-2008) består av fyra mindre skulpturer i svart och grå granit. Verken har förverkligats ur en konceptuell utgångspunkt i modernistisk anda. I verken finns referenser till viljeuttryck, till rum där man levt eller som man upplevt samt till arkitektur.

Utställningen innehåller också några miniatyrskulpturer ur en serie som ännu inte har namngivits. Dessa arbeten har referenser i arkitekturen samt i de känslor som uppstår i rummet. Var och en av skulpturerna blir till en scenografisk och narrativ situation. Det huvudsakliga materialet i denna serie är olika träslag. Verken har gjorts hösten 2008, under en residensvistelse i Quebec, Kanada.

STADSBILDER (2009) är en grupp skulpturer som bildar en helhet, en installation. Det huvudsakliga materialet är marmor som kryddats med elljus och splitter från härdat glas. Skulpturgruppen är en fragmentarisk och narrativ helhet om stadsrummet där sanning och sägen samt förluster och drömmar möts. Glimtar från situationer och öden förda samman i denna stund.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008