Stefan Otto:

Traumwunsch

9.1.–1.2.

I utställningen Traumwunsch (övers. Önskedröm) har Stefan Otto arbetat med en mörk del av den egna familjehistorien. En berättelse om när hans morfar vandrade genom Europa efter II:a världskriget för att återfinna sin familj. Utställningen består av ett urval dikter skrivna av Ottos morfar, collage, foton och en video.

Stefan Ottos konst är en sorts djuplodning av minnet. Vad består det av, vilka beteendemönster skapar det hos oss, och hur styr det vårt sätt att se på världen. Med hjälp av foto, film och måleri arbetar han i lager och skikt som byggs ovanpå och in i varann. Hans verk rör sig fram och tillbaka på tidsaxeln och stundvis övergår det förflutna till att bli samtid och tillbaka igen. Det man blir stående kvar med är en sort frustration över en värld som varken tycks ändra sig eller byta riktning.

I sitt arbete med Traumwunsch har Otto följt sin morfar genom ett ödelagt Europa. Ottos morfar hörde till de sk. Sudettyskarna i Tjeckoslovakien. Han var tysk och nazist. och som inkallad i den tyska armén skötte han, på en flodbåt på Donau, transporter av råvaror och förnödenheter mellan Budapest och Svarta Havet. 1944 blev han tillfångatagen av den röda armén och placerades i ett fångläger i Rumänien. Ett år senare 1945 strax innan krigets slut lyckades han komma ut, det är fortfarande oklart hur. Här efter skulle det ta honom ännu tre år av fotvandring innan han blev återförenad med sin familj. Det är denna bild som fastnat i Otto. Vad tänkte hans morfar, när han rädd, svältande och dessillusionerad gick genom Europa letandes efter sin familj? Var de naturromantiska dikterna han skrev under sin vandring en sorts terapi? När gick det upp för honom att han hade haft fel, att allt det han trott på var fel?

Familjehistorien kan agera som en sorts länk mellan då och nu. Vi lever i ett Europa som fortsättningsvis befinner sig i en tid av folkvandring. Människor i nöd söker sig till vår trygghet som blir allt mer svårtillgänglig. Västvärldens murar blir allt högre och stadigare, invandringen diskuteras mer en någonsin och de högerextrema partierna växer till sig och tar alltmer plats i offentligheten. Så Ottos morfars berättelse får bli en reflekterande yta i vilken vi kan spegla oss själva.

Stefan Otto (1969) arbetar och bor i Stockholm och 2001 utexaminerades han från Konsthögskolan i Stockholm. Han har hållit flera separatutställningar runtom i Sverige och har ställt ut internationellt på flera grupputställningar. Otto finns representerad i ett flertal svenska konstsamlingar och har gjort flera offentliga uppdrag. 2011 deltog han även i Eshu-Etaeb öppningsutställningen av Sinnes utrymmen på Stora robertsgatan.

Markus Åström

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008