Carolina Sandell:

Transformationer

28.10.–20.11.

Allting förändras och förändras ständigt, allt flyter. Det finns inget beständigt förutom förändringen. Floden du just steg upp ur är inte den samma nästa gång du tar steget ut.

I sin utställning kombinerar Carolina Sandell animation, installation och arbeten på papper. Allt går i svartvitt och det flytande är ett övergripande tema. Utställningen har också fokus på förvandling, deformation och rörelse. I installationen följer vi steg för steg hur tio sönderblåsta paraplyer tillsammans bildar en rörelse, hur de förvrids och förlorar sin form och förvandlas till något som kan liknas vid en fladdrande varelse i flykt. På detta sätt kan installationen betraktas som en animation. Den projicerade animationen å andra sidan visas som en installation. I animationen flyter tusch ut på ett vått papper och bildar abstrakta mönster, från vitt till svart och svart till vitt i en ständigt pågående loop. De abstrakta mönstren som bildas återkommer i laveringarna i teckningarna som i sin tur föreställer trasiga paraplyer. Allt flyter in i något annat och alla verk är delar i samma process. Mycket av inspirationen till utställningen är hämtad från iakttagelser i Bergen, Norge.

Carolina Sandell (f. 1985 i Jönköping, Sverige) studerar på Bildkonstakademin i Helsingfors sedan 2008 med inriktning på tids- och rumsspecifik konst. För närvarande är Sandell verksam i Bergen där hon jobbar med ett animationsprojekt tillsammans med en irländsk konstnär. Sandell har även haft en utbytesperiod på Kunsthøgskolen i Bergen. Hon har tidigare studerat på Gerlesborgsskolans förberedande konstutbildning utanför Uddevalla i Sverige.

Utställningen är en del av Sandells magisterexamen för Bildkonstakademin i Helsingfors.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008