Timo Vaittinen:

1-2-2-2-1-2-2

10.8.–2.9.

I utställningen 1-2-2-2-1-2-2  arbetar Timo Vaittinen med den frygiska mössan som inspiration; en antik huvudbonad med hängande topp som i folkmun numera är känd som “smurfhatt”. Utställningen hämtar inspiration av mössans form och historia. Utställningshelheten är i sitt formspråk abstrakt och består av målningar, musik, skulpturer, och publikationer.

I Europa ses den frygiska mössan som en frihetssymbol. I Romarriket fick frigivna slavar en frygisk mössa som ett tecken på deras frihet och under den franska revolutionen när jakobinerna störtade monarkin bar de en röd frygisk mössa i sin uniform. Liknande mössor lever idag vidare i populärkulturen och i gatubilden. Regissören och marinforskaren Jacques Cousteau blev ansiktet till den röda sjömansmössan inte så olik den frygiska och under 90-talets grunge trend var den strutformade luvan flitigt i bruk samt att smurfar, tomtar, trollkarlar och -packor bär huvudbonader som är släkt med den frygiska mössan. I engelskan har mössan också gett sitt namn åt toppslätskivlingen “Liberty Cap” en svamp som är känd för sina hallucinogena egenskaper.

Utställningen tar fasta på frihetssymbolen och känner på den spänning som uppstår mellan två olika krafter; den frigjorda kaotiska och den traditionsbundna konforma, det främmande och det bekanta. Utställningens namn 1-2-2-2-1-2-2 är hämtat från den frygiska skalan där 1 är en halvnot och 2 en helnot. Utställningen tar avstamp i Vaittinens publikation Phrygian Mode (övers. Den frygiska skalan) som han gett ut 2017 under sitt förlag Rooftop Press. Publikationen består av en serie kolteckningar och är en abstrakt och rå formstudie av Smurfarna; de små, blåa och godhjärtade seriefigurerna iklädda endast vita shorts och vit frygisk mössa. Utställningen spinner vidare på detta arbete där ingången är en bekant skepnad som abstraheras näst intill det oigenkännliga men bibehåller avlägset bekanta drag. Målningarna i utställningen är en korsning av måleri och kollage. De är gjorda med en teknik som Vaittinen utvecklat och som utnyttjar sig av akrylfärgens materiella kvaliteter. De övriga materialen i utställningen är kopplade till musik och klubbscenen. Från taket hänger abstrakta måleriska akustiska element i Moltontyg som står i direkt dialog med det ljudverk som spelar i rummet. Ljudverkets musik är komponerad i den frygiska skalan och spelas upp i ett s.k. sound system en ljudanläggning som härstammar från Jamaica och som förknippas med spontant organiserad danskultur. Av funktionella och logistiska orsaker konstrueras dessa ljudanläggningar på ett sådant sätt att de liknar brutalistisk arkitektur. Det sound system som finns i utställningen har inspirerats av originalen men fått en friare form. Till utställningen har Vaittien också gjort en serie metallskulpturer som hämtar sitt formspråk från scen-trossar; ett konstruktionselement som används vid scen-bygge inför olika typer av evenemang. Helheten bildar ett gåtfullt rum som kanske är en hemlig samlingslokal, en helig rituell plats eller en salong som öppnar upp till eftertanke och nya insikter.

Timo Vaittien f1976 arbetar och bor i Helsingfors. Han utexaminerades som MFA från Bildkonstakademin i Helsingfors 2007. Vaittinen arbetar i många olika tekniker och material. Hans konst färgas av en mystik som är starkt förankrad i det psykedeliska och i undergroundkulturer och den rör sig från ett verklighetsrotat dokumentärt plan till att lösa upp sig i ett fiktivt fantasieggande narrativ. Han är en av de grundande medlemmarna i det konstnärsdrivna galleriet SIC. Hans verk har visats nationellt och internationellt. Hans konst ingår i bland annat följande samlingar: MACBA archive, Saastamoinen, New York City Library, MUSAC, HAM – Helsingfors konstmuseum, Museet for nutidskonst Kiasma, Björneborgs konstmuseum, Kuopio konstmuseum,
Vaittinen är med i utställningen Grafitti på HAM fram till den 9.9.2018.

I samband med utställningen finns publikationer av förlaget Rooftop press till salu. Boksläpp av ny publikation ordnas 30. augusti kl 18-20.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008