Tuomas A. Laitinen:

Thermoscene

18.8.–1.10.

Som en del av Helsingfors festspels program visar Sinne konstnären Tuomas A. Laitinens verk Thermoscene, i vilket också medverkar det Berlinbaserade arkitekturkollektivet Raumlaborberlin. Utställningen har i vår och sommar visats på Finska institutet i Berlin och är en del av Mobile Home, ett gemensamt projekt av finlandsinstituten i Paris, Beneluxländerna, Berlin och London.

Thermoscene är ett modulärt verk, i vilket Laitinen studerar begreppen skydd, energi och värme och som fungerar som en fiktiv platform för tankar om framtida strukturer. Det centrala elementet i installationen är ett odlingstält från vilket material sträcker och sprider sig ut i gallerirummet. På Sinne visas en ny version av verkets vilket det ingår performativa element som aktiverar installationen.

Uställningen är ett samarbete med Finska institutet i Berlin, Goethe-Institut Finnland och Helsingfors festspel. Utställningen öppnar 17.8.

Mer information om utställningen och program kommer senare.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008