Tuomas A. Laitinen:

Thermoscene

18.8.–1.10.

Som en del av Helsingfors festspels program visar Sinne konstnären Tuomas A. Laitinens verk Thermoscene, i vilket också medverkar det Berlinbaserade arkitekturkollektivet Raumlaborberlin. Utställningen har i vår och sommar visats på Finska institutet i Berlin och är en del av Mobile Home, ett gemensamt projekt av finlandsinstituten i Paris, Beneluxländerna, Berlin och London.

Thermoscene är ett modulärt verk, i vilket Laitinen studerar begreppen skydd, energi och värme och som fungerar som en fiktiv platform för tankar om framtida strukturer. Det centrala elementet i installationen är ett odlingstält från vilket material sträcker och sprider sig ut i gallerirummet. På Sinne visas en ny version av verkets vilket det ingår performativa element som aktiverar installationen.

Uställningen är ett samarbete med Finska institutet i Berlin, Goethe-Institut Finnland och Helsingfors festspel. Utställningen öppnar 17.8.

Mer information om utställningen och program kommer senare.

Gångna program

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008