Kasper Muttonen:

The House of Mess

1.–17.10.

Ett av det moderna utrymmes ideal är ett öppet och tydligt avgränsat, ”den vita kuben”. Viktigt för idealutrymmet är ljusets ohindrade rörelser och att det är visuellt begränsat, en eliminering av dekorationer. I en kommersiell bruksarkitektur blir den moderna glaskubens ytor täckta av färggranna reklamer och den Mies-aktiga renheten blockeras. I stadsrummet förändrar affischer och graffiti betongväggens och elskåpets gråa regel, de förbjudna spåren förändrar utrymmets kod och landskap. Ett illa planerat modernt utrymme skapar en tom plats som är i behov av allehanda visuell utfyllning.

I min utställning leker jag med tanken att förvandla Mies Van De Rohes och Dan Grahams tydliga rum. Färgfälten i mina arkitektoniska modeller söndrar de speglingar som vanligen förlänger landskapet i båda ovannämnda arkitekters utrymmen och byggnader. Färgen eller klottret i fönstret blockerar ljuset och skapar ett annorlunda landskap i utrymmet. En glasfasad reflekterar utåt en förvrängd bild av landskapet utan att avslöja något av interiören annat än under kvällens skymning, så färgen tillför glasarkitekturen en annan yta. Med färg tillför jag nya spår och signaler i utrymmet. Färgen stärker också de arkitektoniska signalerna och skapar nya tillfogade signaler i mina byggnader.

Mina målningarna gör det byggda utrymmet signalaktigt och i dessa håliga tredimensionella bilder förvandlas arkitekturen till pixelerad. De olika ytorna visar sammanfogade landskap och plexins dimmiga effekt mjukar upp det bakomvarande landskapet då färgytan i öppningen ändras som sedd genom en lins. De byggda bilderna förenar rum och arkitektur i en bild som tillämpar ett digitalt språk.

I min konst bygger jag förutom bilder också byggnader. För mig representerar byggnader ett viktigt kulturellt utrymme. En byggnad är både ett utrymme med ett förhållande till landskapet, samtidigt som den själv i sin tur representerar och omformar lanskapet. Miniatyrmodellerna i min utställning representerar denna landskapstolkning. Miniatyrmodellen kan upplevas som ett objekt, men man kan också projicera bilden av den på en imaginär plats och på så sätt förändra både byggnadens och sin egen skala.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008