Anna Hyrkkänen:

Spatial Volum

5.8.2011–28.8.2013

Spatial Volum -utställningens verk bygger på interaktionen mellan rummet och betraktaren. Verken är platser eller scener i vilka betraktaren stiger in och där denne hamnar antingen framför eller emellan. Jag är intresserad av hur människan är i relation med sin omgivning fysiskt – genom  direkta sinnesintryck – och samtidigt genom att analytiskt uppleva och fundera. Hur dessa två sätt av förnimmelse definierar vår existens i denna värld.

Mina verk är både iscensatta, konstgjorda scener och rum rena från allt scenografiskt. De är platser där presentationen löser upp sig till ett varande. I mitt skapande strävar jag efter att mina rum ska väcka en stark känsla av material hos betraktaren och att de samtidigt öppnar en dialog med de övriga som befinner sig i rummet.

Genomför betraktaren någon slags egen perfomance när denne är inne i konstverket eller finns det en slags mellanform mellan presentation (att visa sig) och att vara? Och fortfarande: finns det något som lämnar emellan, ett främre rum eller ett mellanrum, där människans omedvetna varande och medvetenheten om sig själv och sin omgivning kan mötas? När blir varandet ”helt”?

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008