Samlingspublikation # 2:

RELEASE

19.3.

Välkommen till Sinne måndagen 19.3 klockan 17 för publicering av Stiftelsen Pro Artibus samlingspublikation #2 Hanne Ivars Power and GloryFritt inträde, ingen förhandsanmälan.

Samlingspublikationens skribent Kati Kivinen möter konstnären Hanne Ivars i ett samtal om verket Power and Glory, som också ställs ut vid publiceringstillfället. Curator Juha-Heikki Tihinen presenterar publikationen, som är trespråkig (svenska, finska, engelska). Diskussionen mellan skribent och konstnär förs på finska.

 

Estetiken och den narrativa strukturen i Hanne Ivars drömlika animationer för vid första anblick tankarna till barndomens dockteaterföreställningar, eller animationer på TV där man använt lera som material. Ändå är Ivars berättelser inte riktade till de allra yngsta tittarna. Animationerna har en grov och ibland till och med destruktiv estetik. Berättelserna innehåller dystra vändningar, förvirrande maktrelationer och våldsamma karaktärer som utövar psykisk grymhet mot varandra. Eventuellt gör Ivars sagor för vuxna. Samtidigt är hennes berättelser som drömmar, där man tryggt kan utforska människosinnets mörkare sidor utan risk för att skada eller kränka andra människor.”

(ur Kati Kivinens text ”På röda mattan” i Stiftelsen Pro Artibus samlingspublikation #2: Hanne Ivars Power and Glory, 2018, 27–28)

Stillbild från Hanne Ivars, Power and Glory, Train of thought.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015