Juha & Vesa Vehviläinen:

Pink Twins

31.10.–23.11.

Den internationellt kända duon Pink Twins (Juha och Vesa Vehviläinen) är tillbaks i stan med nya videoverk. Trots att de är baserade i Helsingfors är separatutställningar på hemmaplan ovanliga.

Det Pink Twins gör är inte helt definierbart, men samtidigt väldigt påtagligt. De skapar en imponerande upplevelse av utrymme, både av det omedelbara utrymmet videoverken är placerade i, och rymden långt ovanför våra huvuden. De fascinerande verken pockar på uppmärksamhet av alla sinnen med ljud och färger.

Två dator-animerade videon öppnar upp en främmande värld, som ändå är bekant på ett science fiction-aktigt sätt. Animeringarna med sina ljudspår bäddar för en hypnotisk upplevelse i gränslandet mellan bildkonst, datavetenskap och elektronisk musik.

Föremålen i utställningens huvudverk ”Parametronomicon” ter sig både organiska och mekaniska, liksom biomekanoider som inte ännu kommit tillrätta med sin omgivning rusar de fram genom rymd eller fumlar omkring; Trevande till en början, bara för att sedan explodera i en kaskad av spasmodiska rörelser. Animationerna är baserade på en specifik uppsättning parametrar, som i sin tur påverkas av andra parametrar, vilket ger dem ett visst drag av oordning, utan att bli helt slumpartade.

Julia Nyman

Pink Twins består av bröderna Juha och Vesa Vehviläinen, som har samarbetat sedan 1997. Deras verk har visats i utställningar och på festivaler runtom i världen. Vidare har de uppträtt live med audiovisuella shower, runtom i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien samt Australien. Pink Twins senaste separatutställning i Helsingfors visades på Galleri Sculptor 2011.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008