Pekka Niittyvirta

12.–28.11.

Verkens stil, teknik och motiv kan skilja sig drastiskt från varandra. Jag försöker skapa utställningshelheter av enskilda verk, istället för en mera traditionell presentation av verkserier.

Utställningens verk har fötts som reaktioner på vardagliga samhälleliga iakttagelser. Bilderna reflekterar en tillvaro som splittrats av den digitala media strömmen. Utställningen kan även ses som en metafor för formandet av vår identitet och världsbild genom media, religion och offentlighetsuppfattningen.

I verken Van Damme och Paris Hilton (Dog Chromosome X, Poodle) har ”stulna” bilder fungerat som utgångspunkt. Bildernas objekt lär ha blivit fotograferade tillräckligt många gånger. Eller suktar vi efter mera? I bilden My First Tattoo (Madeleine) har bilden av prinsessan Madeleine tatuerats på en grisskinka. Verket har fötts ur det bildspråk som media producerat kring personkult och skönhetsideal.

Paris Hilton (Dog Chromosome X, Poodle) innehåller i enlighet med titeln en pudels arvsmassa. The Son of Cushi är ursprungligen en bild av en uppochnedvänd himmel. Till bildens källkod har tillförts utdrag ur bibeln; dessa har i sin tur ”förstört” bilden.

Verken (Spam Works 1,2 och 7) är i skräpposten funna fotografier, vars genomsnittsfärg sänkts. Genomsnittsfärgens opacitet minskades till 99 %, vilket hade som resultat att originalbilden finns kvar endast som en spökbild.

Kingdom är förstörd av explosioner som gjorts på filmen, efter fotograferingen och före framkallningen.

Galaxen i utställningen finns inte.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008