Päivikki Alaräihä:

Diskreta arrangemang i Rödbergen

7.–30.8.

Till utställningen på Sinne har Päivikki Alaräihä delat upp galleriutrymmet i två olika rum. En serie målningar på duk och två väggmålningsinstallationer. Det är två olika världar; en öppen och en sluten. Tillsammans skapar de en helhet som binder ihop frågor kring måleriet och utställningsformatet.

I Alaräihäs målningar finns det inga detaljer att fokusera på. De är snarare ett mål för ett meditativt sätt att se och betrakta. I bilderna tyglas den sökande blicken av tystnaden. Långsamma skiftningar i valör och ljus drar betraktaren allt djupare in i målningarna och med tiden öppnar sig myriader av färglager.

Målningarna föds genom en långsam process, i vilken duken minutiöst stryks med tunna färglager, om och om igen. Det är abstrakta studier i vilka man finner bekanta former och rytmer. Vi kan avlägset relatera till föremål, material eller ljusfenomen. Även själva utställningsutrymmet fungerar som en visuell referens i Alaräihäs verk. Det är en form av plats-specifikt måleri i vilket rummet och ljuset speglar sig själva. Alaräihä skapar rum och nivåer som kommunicerar sinsemellan och med galleriet. Vanligtvis försöker man neutralisera galleriutrymmet till att fungera som en “osynlig” bakgrund för måleriet. Alaräihä vill framhäva platsens vikt i tolkningen av måleriet och väljer därför att tilldela utrymmet en aktiv roll. För att leda betraktaren in i en dialog där konstverken och platsen är likvärdiga håller hon utställningen lågmäld.

Väggmålningen är en förkroppsligad version av Alaräihäs tanke om platsens betydelse i tolkningen av målningen. I den möter färgen rummet på ett konkret sätt. Galleriet blandas in i verket och verket in i galleriet. Formerna i väggmålningen är upprepningar av de målningar som hon gjort på duk. Väggmålningen blir en bild av utställningen och således också en bild av sig själv.

Utställningen använder sig av varseblivningens mekanismer och karaktären hos en individuell målning påverkas starkt av hur blicken tidigare rört sig i utställningen. Betraktaren kalibrerar ständigt om sina sinnen och detta för med sig att informationen och tonen i verken också bygger på de passager som uppstår mellan målningarna. Alaräihä skapar således i en till synes statisk utställning ett komplext nätverk som ständigt är i rörelse.

Päivikki Alaräihä (*1981, Yli-Ii) bor och arbetar i Helsingfors. Hon utexaminerades som MFA 2015 från Bildkonstakademin i Helsingfors. Hon har deltagit i ett flertal grupputställningar i Finland och sin senaste separatutställning höll hon på XL-Art Space 2013.

Markus Åström

Utställningen har gjorts med stöd från TAIKE.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008