Joonas Jokiranta:

På tröskeln till en ny tid

9.–25.10.

Utställningen består av tre videoinstallationer: Space Odyssey, King of the Jungle och Deep Waters. Verken bildar en tematisk helhet, i vilken ljus, ljud och i utrymmet utplacerade objekt leder och begränsar betraktarens rörelser.

Som material har jag använt mig av vardagliga objekt: kartonger, burkar, byggnadsplast, husväggar, videoband, betraktaren, mig själv, utrymmet mellan dessa objekt, samt de ekon som uppstår i det här utrymmet och rör sig i tiden.

På tröskeln till en ny tid öppnar sig det stängda utrymmet, ljudmassan blir till ett lugn laddat med förväntningar och det tvådimensionella blir åter tredimensionellt, samtidigt som själva tiden förändrar sin hastighet, utvidgar sig och krymper ihop.

Joonas Jokiranta (s.1980) avlägger sin magisterexamen vid Bildkonstakademin. I sitt konstnärliga arbete koncentrerar han sig främst på installationer som bygger på ljud, ljus och video.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008