Sabrina Harri & Alexia de Ville de Goyet:

Okänd mark

30.7.–15.8.

Sabrina Harri och Alexia de Ville de Goyet träffade varandra av en slump i Helsingfors år 2005. Sedan dess har de arbetat tillsammans. De använder olika medier, såsom videoperformance, skulptur, installation och teckning.

Vid första anblicken påminner deras arbeten om 60-talets amerikanska minimalistiska skulpturer. Avsiktligt går de in för att förvränga denna ovillkorliga estetik för att skapa ett tema som står närmare den mänskliga karaktären: avsaknaden av livsriktning i den samtida individens existentiella ensamhet.

Skulpturernas yta är tunn och genomskinlig, men får en ändå att tänka på steril och blind standardisering. Dämpande, totalitära murar, i vilka hörs ekanden av avlägsna fragment och reflektioner. Dessa verkar förkroppsliga ett inre liv, som håller på att avdunsta men ännu finns kvar.

I sin nya utställning i Galleri Sinne visar Harri och De Ville de Goyet åtminstone tre nya verk, bestående av video, ljud och ljus.

Alexia de Ville de Goyet har studerat bildkonst i Bryssel och på Bildkonstakademin i Helsingfors. Efter att ha utexaminerats från Bryssel bedrev hon påbyggnadsstudier vid Central Saint Martins College of Art and Design i London, därifrån utexaminerades hon år 2008.

Sabrina Harri blev magister i bildkonst år 2005 i Frankrike. Efter att ha studerat i två år vid University of Art and Design, bildkonstavdelningen, i Schweiz avlade hon sin post-diplomexamen där.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008