Performance:

Observing the illusion of reality

3.9.

 

Sinne 3.9 kl. 17-20

Den tredje september gör Oscar Hagen performancen Observing the illusion of reality på Sinne i samspel med Staffan Södergård. Hagen ritar med kalk på fönstren i Sinne till Staffan Södergårds improviserade ambientmusik. Inget är förutbestämt, allt sker spontant. Performancen behandlar det undermedvetna och hur medvetandet formar vår verklighet. Den har utvecklats från en vilja att skapa utan att överanalysera eller att distansera sig från skapandeprocessen. 

 

Oscar Hagen
Under de två senaste åren har Hagen utvecklat en ritstil som är spontan och utforskar det undermedvetna. Genom ett meditativt tillstånd skapar han psykedeliska bilder som är i gränsen mellan det figurativa och det icke-figurativa. I Hagens konst har ögon och ögonkontakten centrala roller som kontaktytor mellan åskådaren och konstnären.

www.oscarhagen.com

 

Staffan Södergård 

Staffan Södergård (f.1988) är en i Helsingfors bosatt keyboardist och pianist. Han är aktiv i banden  Soft Power, Maan Tomu och Barbara Vortex.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015