Mustarinda:

JORDBOR

29.4.–22.5.

Mustarinda
Maa-laiset
29.4.-22.5.2016

(utställningen är stängd 5.5.)

The best finds were parts of the broken technology of the past-world, metal and plastic intertwined and designed to do things that nothing in our present-world did anymore. – Emmi Itäranta, Memory of Water

150 år av kontinuerligt växande konsumption av fossila bränslen lät oss leva i tron att vi hade överlistat naturen. Vi kunde omarbeta jordens material om och om igen och flytta vad som helst vart vi vill. Inte ens himlen var en gräns.

Och sedan, plötsligt påminner en rekordsnabb klimatförändring oss om att vi trots allt är en del av naturens kretslopp. All produktion har sina konsekvenser. Naturresurserna sinar och avfallet gör oss sällskap.

Ironiskt nog upptäckte vi kopplingen mellan den fossila industrin och atmosfären med hjälp av den mest avancerade teknologin. På samma sätt som vi ser på rektangulära, odlade och konstruerade landskap på rektangulära skärmar.

Ett strävande efter ny balans är inte bara fördödmjukande utan också aningen komiskt. Man blir tvungen att lära sig det allra mest grundläggande om energiproduktion, transport, boende och matvanor. Hur tillverkas chokladen som avnjuts till kaffet, hurudana materiella förutsättningar har den?

Man måste också lära sig saker på ett helt nytt sätt. Den efterfossila tidseran kännetecknas av en medvetenhet om kopplingarna till det fossila men också av utveckling av och experimentering med en teknologi och praxis som är inte är beroende av fossil energi. Allt detta måste ske utgående från erfarenheterna av den fossila tiden.

Första delen av den tvådelade utställningshelheten visas på Sinne mellan 29.4.-22.5.2016. Utställningens konstnärer – Alma Heikkilä, Saaramaria Kariranta, Riikka Keränen, Jussi Kivi, Pauliina Leikas, Antti Majava, Mika Palonen, Nestori Syrjälä, Tuomo Tuovinen och Laura Wesamaa – är alla medlemmar i föreningen Mustarinda.

Mustarinda är ett kollektiv som grundades 2009 av konstnärer och forskare, vars mål är att tillföra ekologisk och kulturell mångfald. Mustarinda-huset, som ligger på toppen av Paljankanvaara vid Hyrynsalmi, fungerar som experimentell plattform för kollektivets utställnings-, forsknings- och publikationsverksamhet. Huset omges av en urskog som är skyddad för vetenskaplig forskning.

All den elenergi som utställningen kräver produceras med Mustarindas sex kilowatts solpaneler och laddas på batterier som finns i gallerirummet.

Utställingshelhetens andra del öppnar i Mustarinda-huset den 15 juni 2016.

www.mustarinda.fi
facebook.com/mustarinda
twitter.com/mustarinda

 

 

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008