Arttu Merimaa:

Morfars läderbatong

28.4.–28.5.

Arttu Merimaa har byggt upp utställningen Morfars läderbatong kring ett föremål som funnits i familjen. På 1920 talet brann delar av byn Harjunpää i Ulvila ner. Sägen säger att det var en liten pojkes lek med tändstickor som var orsaken till denna tragedi. Förutom att händelsen var traumatisk för byn medförde detta också en friktion mellan pojkens familj och invånarna i byn. Konflikten ledde till förföljelse och slagsmål och för att bättre kunna skydda sin lillebror tillverkade storebrodern en läderbatong. Läderbatongen och dess berättelse är nu med i en utställningshelhet med vilken Merimaa öppnar upp för tankar kring skydd och självförsvar och han belyser det från ett perspektiv där man står utanför det statliga rättssystemet.

I utställningen Morfars läderbatong fokuserar Merimaa på hur kulturellt bundna seder, arv och andra oskrivna rättstraditioner i dagens kultur rör sig utanför det statliga rättssystemet och hur dessa används i samhällets lägre skikt. I utställningen vill han lyfta fram friktionen som uppstår mellan individen och samhället och hurudan form denna spänning tar i det offentliga rummet. Som inspiration använder han nu sin egen känsla av maktlöshet inför de rådande trenderna i samhället. Utställningen består av fristående arbeten i varierande teknik; Lertavlor, träskulpturer, ready made objekt och fotografier.

Lertavlor med inristade bilder av fantasifoster; självutnämnda rättskipare “väktare” bildar tillsammans med läderbatongen en hermetisk helhet. Från skuggan kommunicerar de med existerande offentliga väsen, stora fotografier av Walter Runebergs Lex skulptur samt Wäinö Aaltonens skulptur av Aleksis Kivi.

Arttu Merimaa f.1983 bor och arbetar i Helsinfors. Han är utexaminerad MFA 2013 från linjen för tid och rum på Bildkonstakademin i Helsingfors. Hans verk finns bland annat i Kiasmas och HAMs samlingar. Sin senaste soloutställning höll han förra året på SIC. Tillsammans med sin partner Miina Hujala driver han Alkovi på Helsingegatan i Helsingfors. Tillsammans har de även curaterat årets sommarutställning Lysande Tid i Purnu konstcenter i Orivesi.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008