Petra Mutka (f. Tiisala):

Målningar av skogen och bakom den

30.10.–15.11.

I skogen finns träd. Där finns också skogens fåglar, skogsblommor, skogstjärnar och skogsstugor.

Skogens vatten strömmar, rinner och sugs upp av marken.
Trädens grenar sträcker sig mot himlen, rötterna gräver sig ner i jorden.
På marken finns tuvor, från vilka det växer ris och plantor.

Somliga fåglar kvittrar och andra drillar.
De flesta av fåglarna flyger och några simmar också. En del är dykare, andra är halvdykare.

Bakom skogen finns ett annat landskap. Därifrån kommer solen och månen.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008