Iina Kuusimäki:

Ljudrik tystnad

9.–25.1.

Jag har spelat in varierande situationer, vardag och också litet av fest i min hemstad Helsingfors. Jag har tagit med vandringsrutter, köer, väntan, olika andrum och stämningar från min vardag. Här finns de mest allmänna ljud jag hör när jag går, men även de jag vanligtvis inte fäster någon uppmärksamhet vid. När ljuden finns fångade på band, lösryckta ur den visuella världen som omgett dem, blir de särdeles starka och man uppmärksammar detaljer som man vanligtvis inte hör.

Genom att använda vibrationer av färg och ljud har jag förvandlat dessa situationer och ögonblick till en visuell form genom att på ett särskilt sätt betona deras existens. Händelserna på andra sidan av pappret, källorna till ljuden och på så sätt också till målningar, är riktiga händelser, fakta. De förvandlas i betraktarens sinne till fiktion, till de oändliga variationerna av vad som kunde ha hänt.

Jag har använt två olika kvantiteter av guasch-färg noggrant proportionerat med pipett, antingen fem eller femtio droppar. Varje färgklick innehåller fem olika färger: vermillonrött, preussblått, koboltblått, turkos och citrongult. Kvantiteten av varje färg är densamma (antingen en droppe per färg eller 10 droppar per färg). Endast ljudvågorna rör färgen, jag har själv inte på något sätt påverkat formspråket. Varje färgklick motsvarar en ca 10 sekunders ljudstund. De olika ljudens olika vibrationer och de temporära små skillnaderna i omständigheterna kring målerisituationen verkar för variationerna i hur olika färger accentueras. Jag ville dock skapa vissa villkor för det slumpartade – samma färger och kvantiteten av dem – för att mera konsekvent urskilja skillnaderna mellan olika ljud.

Jag fortsätter i denna utställning min serie av ljudmålningar. Efter att tidigare ha använt mera allmänna och varierande ljud av världens fenomen är mina motiv nu mera subjektiva erfarenheter: händelser och iakttagelser, som jag själv har spelat in i min omgivning. Annorlunda den här gången är också förekomsten av färg och ett mera måleriskt förhållningssätt.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008