Essi Kausalainen:

Living Beings

8.–24.4.

Living Beings är en utställningshelhet som består av tre videoinstallationer. Verken är performancer gjorda inför kamera, i dessa undersöker jag relationen mellan människroppen och världen som omger den. I centrum är speciellt frågor kring varandet : Vad betyder det att vara en kropp? Vad är det för skillnad på att vara en kropp jämfört med en växt?

I mina verk uppmärksammar jag genom min kropp hur det är att vara i denna värld; jag för fysiska diskussioner med landskapet, växterna, temperaturerna och luftströmmarna. Jag är intresserad av rörelsen som ett gemensamt element för allt levande. Just denna livets-rörelse är för långsam för att kunna uppfattas av människoögat. Därför vill jag, i verken, sätta fokus på just detta: andningen, knycken i nerverna, musklernas egenmäktiga kramper, växandet och sönderfallets rörelse.

Förundrad undersöker jag hur det är att vara en människokropp och en organisk rörelse. Mina verk skapar magiska bilder – situationer, där man med nya ögon ser på omgivningen och varelserna i den. I videorna rör sig en kvinna, iklädd blommor, i ett snötäckt landskap, och mitt ibland växterna i växthuset växer en människa.

Verken tar galleriet i besittning genom att skapa rum och organiska varelselika helheter. Jag vill genom denna valda form fortsätta och bredda bearbetandet kring varandets frågor.
Verken är gjorda mellan 2009-11.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008