Pia Sirén:

Landscaping

5.–27.1.

Landskapsplanering: Ändamålsenlig rumslig organisation av mark, vatten, växter och byggda material. En landskapsplanerare förstår både naturens och konstruktionens element och kombinerar dem därefter.

Vi bygger natur omkring oss, med stenar, vattenelement, växter, träd och gräsmattor. Parkerna, kolonilotterna och gårdarna omkring oss är trygga och mätbara rum. I städerna finns konstgjort upprätthållna planteringar och pumpdrivna bäckar och vattenfall. Jag är intresserad av människans behov att imitera den “äkta” naturen och att bygga den i ett kontrollerat uttrymme.

Landscaping i Sinne är en studie i hur naturen kan byggas: landskapet skapas av byggvaruhusens material. Verket är en artificiell naturupplevelse, en ljusfylld rumslig utopi med grönt gräs, stenar, träd, vatten, och växter. Besökaren stiger in i skissen av ett landskap.

Jag bygger landskapet av mjuka, formbara, bygg- och trädgårdsmaterial; presenningar, rep, plast, och grönanläggningsdukar. De stora silvergråa presenningarna formas som riktiga bergsväggar, enligt sin egen styva logik. Jag bygger landskapet som ett kollage, lagren av presenningar och plast är enskilda element som bildar en helhet. Kompositionen formas enligt materialens villkor och egenskaper. Jag täcker marken med konstgräs och bygger ett vattenfall av genomskinlig plast. Materialen från byggplatserna skapar ett konstgjort och drömlikt landskap.

Landscaping är en rumslig skiss. De platta landskapsteckningarna förmedlar tredimensionalitet, men i mitt verk förvandlas det konkreta och tredimensionella tillbaka till en skiss 1:1. Verket rör sig i gränslandet mellan det två- och tredimensionella, mellan natur och kultur och mellan ett landskap och en byggarbetsplats.

Pia Sirén (f. 1982 i Nokia, Finland) arbetar med platsspecifika installationer och skulpturer. I hennes senaste verk har hon skapat omfattande tillfälliga landskap med konstgjorda medel. Sirén använder vardagliga bygg- och trädgårdsmaterial eftersom de är snabba, hållbara, vädertåliga och lättillgängliga.

Byggmaterialen får en ny betydelse som del av en estetisk naturupplevelse i konstens kontext. Plasten och buntbanden framhäver den urbana naturens konstgjordhet och tillfällighet, och ifrågasätter människans strävan att bemästra och tämja naturen. Den tekniska förfiningen är inte dominerande i hennes verk, som istället uttrycker spontanitet och en fördomdsfri iver. Naturen är varken främmande eller avlägsen trots att den är gjord av plast.

Pia Sirén har studerat konst i Nykarleby, Tammerfors och blivit utexaminerad från Bildkonstakademin i Helsingfors år 2012. Under den senaste tiden har Sirén ställt ut sina verk i privatutställningarna Diorama i Alkovi Galleri och Toppen i Galleri Bergman, och i grupputställningarna Ars Auttoinen, Mänttä XVII Bildkonstveckor och Att Vaddå?- grupputsällningen i Wäinö Aaltonens Museum. Sirén bor och arbetar i Helsingfors.

Utställningen har fått understöd av:
Svenska kulturfonden
Alfred Kordelins Stiftelse
Pikavuokraus Oy

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008