Kristin Wiking:

Quality time with a T-Shirt

9.11.–3.12.

I sin senaste installation Quality time with a T-Shirt har Kristin Wiking använt sig av en teknik som bygger på den rörliga bildens tradition. Utställningen är en rumslig animation i vilken ett spel med ljus ger liv åt en statisk skulptur i rummet.

Kristin Wiking har en längre tid arbetat med dramatiserade installationer i vilka hon använder sig av objekt och föremål. Genom ljud, röster och rörelse får hennes installationer liv och med ett humoristiskt grepp ger hon tingen mänskliga drag. Wiking tar fasta på människans tendens att försöka förstå sin fysiska omvärld genom att projicera sina drömmar och visioner på det annars mystiska och stumma material som omger oss.

Quality time with a T-Shirt utvecklar Wiking detta spår. Hon blickar tillbaka på den rörliga bildens pionjärer och hur filmen förmår skapa en illusion av liv. Hon har bland annat inspirerats av Eadweard Muybridges arbete där han fotograferat rörelser hos människor och djur. Men till skillnad från Muybridge använder sig Wiking av kompositioner med readymade föremål. Wiking har valt att arbeta med den kanske mest generiska bilden av ett funktionellt klädesplagg i vår samtid – den vita t-skjortan. Vid sidan av blå jeans är den ett plagg som idag används i så gott som alla kulturer, i alla åldrar, och i alla samhällsskikt. Det är en framgångsrik produkt som samtidigt symboliserar allt och ingenting. Wiking fångar den vita t-skjortan i en sekvens och hon ger den en plats och ett liv genom rytm, timing och form.

Kristin Wiking (f1987) är en svensk konstnär som bor och arbetar i Helsingfors.
Hon utexaminerades som bildkonstmagister (MFA) från programmet Tid och rum vid Bildkonstakademin i Helsingfors. Utställningen Kvalitetstid med T-skjorta är hennes första separatutställning. Hon har tidigare ställt ut i Helsingfors och Stockholm. Hennes videoverk har visats i Nederländerna, Polen och Storbritannien.

Utställningen har gjorts med stöd från Svenska kulturfonden.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008