Konstverkstäder utomhus:

Upptäckarpromenader

16.10.–13.11.

 

Plats:
Er skolgård med omgivning

Tid:
Läsåret 2020–21

Primär målgrupp:
Åk 3–6, men verkstaden kan justeras även för andra åldrar

I konstverkstaden Upptäckarpromenader kommer några av oss – ett gäng bildkonstpedagoger och konstnärer som jobbar som freelance verkstadsguider vid Sinne – till er skolgård och arrangerar konstverkstäder utomhus vid skolan och i närområdet.

Verkstaden byggs upp av två separata träffar. Den första gången bekantar vi oss med omgivningen genom olika observationsövningar. Vi ser på bekanta saker med nya ögon och övar oss i att få syn på detaljer på ett lekfullt sätt. Den första träffen kulminerar i en fotograferingsövning. Fysiska utskrifter av de fotografier eleverna tog under träff 1 utgör materialet för träff 2, då vi jobbar med narrativer bestående av bilder och text, och bygger en utställningshelhet på samma platser där fotografierna i första hand tagits.

Målsättningen med verkstaden är att se något överraskande i det bekanta och lägga märke till detaljer: ge tid åt och undersöka det som vi ofta ignorerar som alldagligt, och öva oss i att beskriva något bekant på ett nytt sätt.