Elina Julin:

Klart ljus

20.11.–6.12.

In – ut
In – ut

Ännu ett djupt andetag och du är här.
Lyssna till ljuset, som sträcker ut sig med mild kraft.
Studera tystnaden, vågar du?
Tvingar den fram ljudet eller låter det vara, andas?
En handling är även att låta bli, rätten till tystnad.
Det fiktiva snärjer sig in i verkligheten och det är svårt att vakna.
Allt finns närvarande, ofullständigt fullständigt.
Man måste vänta, man vet aldrig vad man möter i förväg.
Förmågan att lugna sig och avstå. Ta emot och delta.
Vara i rörelse, långsamt.
in – ut

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008