Juha Valkeapää:

Gubbe och trägubbe

3.–9.11.

“När jag hade skalat av barken valde jag en fram- och en baksida. Sedd fram- eller bakifrån är gubben och en människa bredare än sedd från sidan.”

Gubben och trägubben kommer att installera sig på Sinne 3.-9. november. Det är frågan om en lång performance i form av en utställning.  Människorna, publiken och skulptören möts genom trägubben. Skulptören är konstnär, utställningsvakt och medmänniska. Gubbarna kan man dagligen träffa mellan 12-20, dagarna avrundas med ett uppträdande kl 19.

Ljud och performance konstnären Juha Valkeapää är skulptör, mannen bakom trägubben. Gubben är inte Valkepääs självporträtt men i gubben koncentreras saker ur Valkeapääs och medelåldersmannens liv.

“Den har ett leende. Utan leende skulle det klart vara frågan om en stor bit dött träd. Leendet blåser liv i trädet och gör träbiten till människans avbild, nästan levande.”

Gubbarnas dagliga program:

12-19 espresso, soppa och fritt häng med gubbarna i rummet
19-20 dagen på en timme (ett uppträdande)

Fritt inträde.
Det rekommenderas att man ofta tittar in hos gubbarna.

Gångna program

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008