Jenni Tieaho

3.–19.4.

Utgångspunkten för mitt arbete har under de tio senaste åren varit den finländska skogen. Buskagen, skogsdungarna, älvstränderna, snåren vid åkern, de sega klipporna, sjöstrandens vass har utgjort målet för mina upptäcktsfärder.
Verken har inspirerats av intresset för något naturmaterial. Det har jag grunnat på, känt efter och sedan skridigt till verket. På så sätt inleds en långvarig arbetsprocess. Jag känner mig som en hantverkare med den omgivande naturen som samarbetspartner. I naturmaterialet är det dess konstruktion, seghet, skörhet, fasthet och förutsättningarna för dess existens som intresserar mig. Det som också fascinerar mig är materialets begränsningar, förmultnandet och försvinnandet som egen ovillkorlig process.

Fölen på Galleri Sinne är Snöföl, de föddes i snön i stället för i sommarhagen. Deras föda består av snöns ljus. Materialet fölen är gjorda av härstammar från den ved jag behöver på vintern.
Den vältrande hästen på galleriet innehåller flera lass vide. En vältrande häst lämnar luktspår i marken. På sommaren blir den vältrande hästens päls täckt av gyttja som skyddar hästen mot besvärande insekter. Genom vältrandet underlättas också klådan på de ställen hästen själv är oförmögen att klia. Enligt en vanlig språkbild vältrar sig människan i stället i självömkan. Hästen är lycklig i en flock, detsamma har sagts om människan. Jag är starkt medveten om min egen flock, min vardagliga flock utgörs av mitt vårföl, min man och min son. Vi tillbringar mycket tid tillsammans vilket gör att vi blir inrotade i en gemensam jordmån. Den jordmån som alltid är starkare än den enskilda flockmedlemmens mod, fyndighet och resurser.
Ur min egen barndom minns jag min önskan att få leva som medlem i en stark flock. Tidvis upplevde jag min flock som svag, jag tänkte att jag skulle trivas bättre som medlem i en större flock. Ibland på sommaren växte antalet flockmedlemmar med tanter, kusiner, mor- och farföräldrar. Vi tillbringade tid tillsammans vid sjöstranden. Barnen sprang omkring i sanden på stranden och de vuxna fick stöd av varandra.

Hästen är ett skyggt men segt djur. Sarkastiskt ser jag mig själv som ett duktigt slitande djur som ibland ändå blir en hopplös ynkrygg. Förutsättningen för min lycka är trygghetskänslan som min flock ger mig.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008