Inka Bell:

Synchronicity

17.3.–16.4.

Sinne har äran att få presentera sin allra första grafikutställning. Synchronicity av Inka Bell består av abstrakta minimalistiska verk gjorda i serigrafi, litografi, träsnitt samt blindprägling. Helheten behandlar frågor om inbillning och visualisering av framtiden och de krafter som formar den.

Utställningen är resultatet av en två-årig arbetsprocess och tematiken tar sin avstamp i science fiction, arkitektur och informationsgrafik. Bell har inspirerats av människans relation till naturen och hur alienerade vi är från den. Som narrativ bakgrund för utställningen har hon konstruerat en fiktiv värld i vilken konstverken är förankrade. Hon föreställer sig en avlägsen framtid där mänskligheten är totalt utplånad. Det enda som återstår är en artificiell intelligens som rör sig i de spår vi lämnat efter oss i landskapet. Den utforskar sin omgivning och dess visuella observationer är personlösa och onostalgiska och i dess kreativa ensamhet är tillvaron friktionsfri. Det är en ensam syntetisk intelligens som i slutändan förverkligar mänsklighetens eviga dröm om att leva i harmoni med sin omgivning. Materialet har två huvudlinjer; Bell bygger bilderna på studier av naturen (materia) och av vår konstruerade värld (struktur). Dessa två energier pendlar av och an genom utställningen och vi kan genom Bells oorganiska filter se antydningar av både naturliga och av människan konstruerade element och fenomen. Helheten är installerad i gallerirummet på ett sätt som uppmuntar till en kroppslig upplevelse hos betraktaren. Bilderna tar över rummet och är inte alltid presenterade med hänsyn till ett mänskligt perspektiv.

Konstverken i utställningen har likheter med de tidiga digitalt producerade bilderna. En tid då datorerna var stora som rum och med vilka man åstadkom minimalistiska monokroma geometriska utskrifter. Människan drömde då om en framtid i vilken våra bördor helt och hållet togs om hand av digital och mekanisk assistans. Idag ett halvt sekel senare spelar datorn en väldigt central roll i Bells konstnärliga arbete. Men istället för att dra nytta av alla de möjligheter som datorn erbjuder använder hon sig av digitala medel för att minimera spåren av den mänskliga handen. Bilderna ritas först på datorn och sedan övergår hon till en analog process där hon använder traditionella trycktekniker.

Inka Bell f. Järvinen (*1981) är konstgrafiker och bor och arbetar i Helsingfors. Hon har studerat kläddesign och grafisk formgivning på Konstindustriella högskolan i Helsingfors. Hon är grundande medlem i serigrafistudion Kalasataman seripaja. Hon var också en av grundmedlemmarna Tsto, en byrå för grafisk formgivning. Bell har vunnit flera priser och fått hedersomnämnande för sitt arbete. Hennes verk har publicerats och hon har ställt ut sina arbeten både i Finland och internationellt. Bell håller sin nästa soloutställning i Köpenhamn i april.

Utställningen har fått stöd från Centret för konstfrämjande, Grafia.ry och Finska Kulturfonden.

Markus Åström
Curator

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008