Ida Koitila

2.–25.3.

Ida Koitila (f.1983 i Borås, Sverige) ställer ut tre verk på Sinne. Det är en noga uttänkt helhet där alla delar samspelar för att tillsammans skapa en plattform för kreativt och kritiskt tänkande. Verken pendlar mellan det vardagliga och det exceptionella. Mellan det privata och det allmänna, mellan det lilla och det stora. Urnan som symboliserar det explicit personliga, påstår i sitt nya format att det enskilda inte längre är privat. Vi tycks bevittna en ovanligt arrangerad begravning. Eller ser vi på en välorganiserad massgrav? Titeln hänvisar till det latinska ordspråket nus pro omnibus, omnes pro uno, vilket togs i bruk 1868 då den officiella makten i Schweiz uppmanade allmän-heten att förena sig i hjälparbetet efter en svår storm. Uttrycket blev senare känt i Alexander Dumas roman De tre musketörerna och står för kamratskap och villkorslös solidaritet för en gemensam sak. Hur ter sig ett sådant uttryck idag? Samtliga verk har sitt ursprung i det vardagliga och ofarliga som genom en liten förskjutning förvandlats till något hotfullt.

Ida Koitila utexaminerades från Bildkonstakademins skulptur-avdelning i Helsingfors 2011 och arbetar för tillfället i Berlin. Hennes verk föds ur möten med objekt som genom sitt uttryck, historia och funktion banar väg för nya sätt att tänka.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008