Tobias Sjöberg:

Hur når man kunskap om de högre världarna?

6.–29.9.

I utställningen Hur når man kunskap om de högre världarna? rör sig Tobias Sjöberg kring tankar och idéer om det ”högre”; stora begrepp som inte går att greppa, begripa eller gripa – det som inte går att fånga och det som flyr bort. Ögat som söker över, i och igenom färgfält, en hög himmel eller blånande berg, det som befinner sig bortom. I utställningen söker Sjöberg i de stora begreppens värld genom att skala ner dem, skala av dem, zooma in och stryka ut. Han fyller i genom att ta bort, utplånar och suddar fram det helt frånvarande, men samtidigt totalt närvarande – i utställningen representerat av färgen blå.

Hur når man kunskap om de högre världarna? är samtidigt ett försök att framkalla betydelse helt utan en föremåls- och begreppsvärld. Kanske ett primärt, för-språkligt och för-begreppsligt tillstånd? Denna värld, som beskriver allt i sig själv, är kanske oåtkomlig annat än genom själva upplevandet? De enskilda verken i Sjöbergs utställning kan ses som en slags övningar i att själv uppnå tillståndet och upplevelsen av det ogripbara. Att försvinna, fly sin fysikalitet, sin materialitet och helt hänge sig åt sin immaterialitet. Bli färg (dimensioner av ljus), bli blå och färga av sig.

Lukas Sålby, 2013

Tobias Sjöberg (f. 1979), bor och verkar i Stockholm, Sverige. Sjöberg har studerat på Konstakademin i Helsingfors och examinerades vid Goldsmiths’ College, London, UK. Sjöbergs arbete har under de senaste åren kommit att allt mer närma sig objekt, situationer och idéer som skapar förutsättningar för det ”förhöjda”. Han intresserar sig för kultiverandets impuls och paradox där ”naturen” återskapas för att skapa frihet inom ordnade former. Oavsett om det ”återskapade” och förhöjda är ett objekt, en form, ett språk eller en idé om världen.
www.tobiassjoberg.nu

Stöd från: Majaoja säätiö / Kulturfonden för Sverige och Finland / Kulturkontakt Nord, Mobilitetstöd

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008