Tom Sandqvist:

Hur jag blev jag och varför jag forskar i förhållandet mellan Dada och judendom

5.5.

Välkommen till Finlands kritikerförbunds evenemang, som ordnas av bildkonstavdelningen den 5 maj 2018 klockan 13.00 i Sinnes bakrum (Stora Robertsgatan 16, Helsingfors). Kritikern, författaren och forskaren Tom Sandqvist talar under rubriken ”Vem är jag och why do I talk about Dada and its Jewish justifications?”.

Konsthistorikern Sandqvist är född i Borgå år 1954. Han har disputerat om minimalismen vid Lunds universitet år 1988. Avhandlingens titel är ”Den meningslösa kuben: den minimalistiska bildkonstens teoretiska förutsättningar och bakgrund”. Sandqvist har länge bott i Sverige, men har bevarat konstakten med hemlandet. Han har bland annat beviljats Svenska litteratursällskapet i Finlands pris 2018. Hans omfattande publikationslista innehåller forskning om modernismens historia, romaner, essäistik, med mera. Under de senaste åren har han i synnerhet forskat i förbindelserna mellan tidig modernism och judendom. I flera omgångar har han varit professor vid olika universitet och högskolor, och har dessutom verkat som utställningskurator. Sandqvist är docent vid Lapplands universitet och biträdande professor vid Konstfack i Stockholm. Föreläsningen går huvudsakligen på engelska, och diskussionen kan föras på finska, svenska eller engelska.

Evenemanget är gratis och öppet för alla.