Mikko Kuorinki:

HOPE THIS REACHES YOU

8.–30.12.

Mikko Kuorinkis utställning HOPE THIS REACHES YOU OK består av föremål, fotografier och texter. Materialen till verken, som gjorts under tiden 2011-2012, kommer från olika håll och kanter i världen; med finns bland annat efterlämningar av en pianostämmare i Florida, en tordmules ägg från Island och skuret glas från Tyskland.

En av Mikko Kuorinkis mest centrala arbetsmetoder är att irra omkring. Det kan innebära att fysiskt vandra längs gatorna i en främmande stad eller att bläddra bland köp- och säljsidor på internet. Det är viktigt att detta, till synes planlösa strosande, styrs av ett skarpt sinne för förnimmelse och ett ändlöst intresse för den omgivande världen och dess fenomen. Inspirationen till verken kan likväl hittas i samtidspoesin som i gymutrustningens estetik eller i en amerikansk sit-com.
I sina verk tar Kuorinki de funna föremålen och materialen ur sina kontexter, undanröjer deras givna användningsuppgifter och förenar dem med varandra. På detta sätt avslöjar verken något om föremålen och vår omgivning som vi inte är vana att se. I verken på utställningen HOPE THIS REACHES YOU OK jämställer Kuorinki använt, oanvänt och sådant som är gjort enkom för. Föremålens historia, eller deras avsaknad av en historia, är en del av deras gestalt och därför en central del av verken.

Det ingår ingen symbolik i Mikko Kuorinkis tanke om konstverkens artefakter, utan han är intresserad av världen som sådan. Genom att förena material skapar Kuorinki en dialog, en spänning och ett kraftfält mellan dem. En finslipad presentation ger föremålen utrymme att uppträda som sig själva. Konstnären strävar efter att hålla sig själv och sina intentioner i bakgrunden.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008