Timo Andersson:

Glossolalia

10.2.–12.3.

 

Till utställningen Glossolalia har Timo Andersson gjort en platsspecifik installation bestående av fristående arbeten; målningar, en serie skulpturer samt ett ljudkollage. Utställningen är färgkodad i fem färger enligt en industriell och funktionell mall. Den är abstrakt och expressiv och har sitt ursprung i tankar kring språket och kommunikationens mekanismer.

Anderssons arbete bygger till en stor del på materialval, färger och objekt och han arbetar med de signaler och betydelser som frigörs ur dessa och vad han som konstnär kan åstadkomma genom att justera detta flöde. Utställningen Glossolalia är en modellering av en icke semantisk kommunikation där det ändå uppstår en dialog mellan installationens olika delar. Han har gett utställningen Glossolalia en struktur som är uppbyggd likt en text. De individuella verken har olikartade beteenden och skepnader och de olika materialen och objekten både drar isär och för samman likt orden i en berättelse. Bilderna är i upplösning och skulpturerna står och vacklar och söker efter balans.

Andersson har tidigare använt sig av kalligrafiska tecken och tag-liknande symboler. Där konstnärens hand, linje, färg och budskap syns tydligt på ytan. I sina nya målningar arbetar han i flera lager med information. Han låter de sprutmålade linjerna, punkterna och fraseringarna glida ihop till en kontrollerad kakofoni där de enstaka betydelserna upplöses och istället tar ett visuellt brus vid. Målningarna görs på glest maskade nät som han spänner upp i lager ovanpå varann. Varje lager som läggs till gör målningen både djupare och lugnare. Det är i den här typen av arbete som Andersson också finner sitt eget lugn. Den repetitiva arbetsprocessen blir i sig själv en fristad där konstnären kan höra sin egen röst och sitt eget språk.

De meditativa målningarnas djupa moiré mönster kontrasteras av de spontana skulpturernas frenesi och opålitliga natur. Skulpturerna är delvis readymade men de har justerats, omarbetats och målats om. De är industriella föremål som ömsat skinn. Samtidigt som de fått en ny skepnad bär de också spår av mänsklig beröring. Objekten är förlösta från sin uppgift och de är ej längre tyglade till de funktionella avsikter som gett föremålen sin ursprungliga form.

Andersson har en längre arbetat med ljud men det är nu första gången han presenterar ett ljudverk i ett utställningssammanhang. Ljudkollaget i Glossolalia fungerar som en immateriell skulptur som i bakgrunden formar vårt sätt att se på den övriga konsten i rummet.

Timo Andersson f. 1989 arbetar och bor i Helsingfors. Förra våren deltog han i Kuvan Kevät och är inne på slutrakan med sina magisterstudier på Bildkonstakademin. I januari hade han soloutställningen Air Quotes på Titanik i Åbo och i mars skall han tillsammans med Joonas Hyvönen ställa ut på Myymälä 2. Glossolalia är hans tredje soloutställning.

Markus Åström

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008