Linda Hofvander & Sam Smith:

Framed Perceptions

31.5.–30.6.

’Framed perceptions’ sammanför arbeten av två konstnärer från två helt olika geografiska platser, Linda Hofvander (SWE) och Sam Smith (AU). Avsikten med att föra samman deras arbeten ligger i att lyfta fram de parallella linjer som undersöker och ifrågasätter materialet i den tagna bilden. I fokus ligger processen i vilken man skapar rum och berättelse genom fotografi, film och skulptur. Genom att använda sig av ett registrerande medium för att definiera objekt och rum uppstår det ett komplext förhållande mellan akten av avtryck och verken, ett förhållande som är av stor vikt i vårt samhälle där det digitala och tekniska filtret mot världen ständigt växer.

I både Hofvanders och i Smiths arbete finns det en stark koppling till det media genom vilket de presenterar sina idéer. Att förstå sig på bildrutans maskineri blir direkt sammankopplat till innehållet i själva bilden. I skapandet av bilder blir konstnärens hand synlig men inte central. Konstnärerna står tydligt som skapare till bilden, men i processen uppstår alltid ett samarbete med situationen och kameraverktyget.

Genom sina fotografiska studier skapar Linda Hofvander en intuitiv och lekfull bildvärld. Hon för samman den visuella världens magi med en kritisk tolkning av mediet i sig. Hofvanders bilder utforskar de representativa potentialen i fotografiet och illusionen att fotografiet är en fysisk framställning av det verkliga och sanna.

Sam Smith är en video och installations-konstnär vars arbete sammanför skulpturala konstruktioner och rörlig bild till en konstnärlig helhet som kritiserar filmens apparatur. Han ifrågasätter den konventionella strukturen i bildrummet genom arbeten som undersöker bildmontage, filmiskt berättande och kamerainstrumentet.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008