Hans Rosenström:

Flyktpunkt

4.–22.12.

Flyktpunkt, är ett verk som använder sig av gallerirummet för att skapa en förvrängning i vår uppfattning, blandande ihop element av närvaro och bild, ljus och reflektion. Verket skapar en flyktig situation där tillvaro flyter ihop med omgivning.

Jag har länge varit intresserad av situationen som konstverk. Den tanken har sina rötter i min konstuppfattning. Konst för mig är inte det genomförda objektet som jag eller någon annan konstnär skapat utan snarare ett möte.

Konstverket framkallar en individuell betraktares möte med sig själv. Själva konstverket fungerar i denna mening som en förmedlare av detta möte. Jag anser att platsen och tiden där verket visas alltid påverkar innehållet och därmed styr dess tolkning. Detta är en av orsakerna till att jag, så långt det är möjligt, planerar och utför varje verk specifikt till respektive utställning.

Jag anser dock inte att mina verk är speciellt platsspecifika i sig, verkets innehåll är sällan så starkt bunden till visningsplatsen att det inte också kunde visas på ett annat ställe, förutsatt att jag är känslig nog i relation till den nya platsen.

I Galleri Sinne blev jag fascinerad av att utgå från de möjligheter som rummet och husets arkitektur bjöd mig och beslöt att återgå till en tanke jag tänkt på så många gånger förut; det att varje människa påverkar sin omgivning med sin närvaro, oavsett om hon aktivt försöker uppnå det eller inte. Allt är flyktigt och slutligen smälter allt samman.

– Hans Rosenström
—–
Hans Rosenström föddes i Lojo 1978. Han har studerat i Västra Nylands folkhögskola, Nordiska konstskolan, Konsthögskolan i Malmö och Bildkonstakademin i Helsingfors där han blev Magister i bildkonst år 2007. Rosenström bor och arbetar i Helsingfors och Stockholm, hans verk har ställts ut i båda Finland och Sverige, samt internationellt.

www.hansrosenstrom.net

Tack:
Svenska kulturfonden
Aktiv-Resor
Kenneth Seger, Ab Forum Capita Oy
Sami Suihkonen
Joonas Kota

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008