Anna Nykyri:

Fem fragment om den utdöende empatin

25.11.–18.12.

Under de senaste åren har människorättsorganisationerna upprepade gånger kritiserat de nordiska länderna, och i synnerhet Finland, för skenbara åtgärder mot våld mot kvinnor. Undersökningar visar att största delen av sexuella och andra våldhandlingar mot kvinnor sker i nära relationer, i den privata sfären. Fem fragment om den utdöende empatin är en femkanalig, filmatisk videoinstallation, som reflekterar över de finländska särdragen av avsaknaden av empati och våld mot kvinnor. Verket är producerat av Joonas Berghäll / produktionsbolaget Oktober. Tidigare har Berghäll producerat och regisserat bland annat filmen ”Miesten vuoro”.

Utställningen är utförd i samarbete med: YLE/Dokumenttiprojekti (Ilkka Vehkalahti), AVEK/Mediataide (Heidi Tikka), Suomen Kulttuurirahasto, Taiteen keskustoimikunta, Alfred Kordelinin säätiö, Amnesty International, UN Woman, Kuvataideakatemia och Oktober Oy.

Anna Nykyri (f. 1981) är bildkonstnär och regissör som arbetar med rörlig bild på områden såsom teater, film, bildkonst och television. Hon använder sig av film och arkivmaterial för att skapa filmer och filmatiska videoinstallationer. Verken har ofta ett politiskt innehåll, såsom frågor om makt och kontroll, propagandistiska strukturer och dolda våldhandlingar. Verken har dansaktiga egenskaper: Nykyri arbetar likt en koreograf och strävar efter att komponera filmerna så att de skapar en dans av bilder. Hon är intresserad av filmens måleriska egenskaper, filmen som en rumslig målning. Nykyri utexaminerades från Bildkonstakademien i Helsingfors år 2011.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008