Anastasia Ax:

Exile Helsinki

1.–24.11.

Jag undersöker den kreativa kraften i aggressivitet och destruktivitet. Det är ju två sidor av samma mynt. Där finns ett positivt element – att våga ta sönder, och att släppa taget för att hitta något nytt.  – Anastasia Ax

Anastasia Ax har under flera år utvecklat en konstnärlig process där skulptur, performance, bläckteckning och ljud möts i en våldsam förening. På olika sätt utforskar hon våldets olika skepnader och dess konsekvenser. Flera av de teman hon utforskat har resulterat i processuella verk som pågått
under lång tid – vissa i flera år. Även ett utställningstillfälle kan innehålla en rad delprocesser med faser av uppbyggnad, nedrivning och andra typer av omformulering av materialet vilket kan pågå i veckor.

Som publik kan man lätt stirra sig blind på det explosiva raseri som Ax släpper lös under sina performances, och de uttryck av kaos, förtryck och fysisk smärta som manas fram. Men i Ax komplexa praktik utgör detta bara ett stadium av flera och är på intet sätt det huvudsakliga eller centrala. Efteråt tar andra processer vid. Installationen genomgår förändringar och får olika funktioner som konsertscen, dansgolv eller plats för meditation. Och ständigt omformuleras materialet. Kanske dyker det långt senare upp i ett nytt projekt.

Anastasia Ax har själv liknat sitt nuvarande arbetssätt vid mandalan, det vill säga ett konstverk som rituellt förstörs efter att det är färdigställt och som fungerar som en symbolisk bild av naturens nedbrytande och uppbyggande krafter. Man kan också associera till den hinduistiska gudomen Shiva – förgöraren – förknippad med krig och död men som samtidigt har rollen av fruktbarhetsgud.  Men det finns en viktig skillnad. När sandmandalan är ihopsopad är cirkeln sluten, sanden är bara sand igen och allt kan börja om på nytt. Ax praktik kan bättre liknas vid rundgång – fast här passar nog den engelska termen feedback bättre – det vill säga en cirkulär process där information om det förflutna, eller det nuvarande, påverkar – eller om du vill föder – det nuvarande eller framtida tillståndet, som en del i en kedja av orsak och verkan. För varje steg som Ax material omvandlas, byggs upp, rivs ned och tas om hand, tillförs mening, symbolik och kunskap. Materialets proveniens är i ständig förändring och så länge det befinner sig i Ax konstnärliga kraftfält kommer det aldrig ifrån sin historia.

Andréas Hagström

Anastasia Ax (1979, SE) utbildad vid Kungliga Danska Konstakademin, Högskolan för Fotografi och Film och Konsthögskolan Valand i Göteborg samt vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

www.anastasiaax.se

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008