Eshu Etaeb [or how to sex up your life]

28.4.–22.5.

Analog eller digital är begrepp som i dagens värld används i många olika sammanhang, ofta med en mycket bestämd och drastisk betoning på antingen eller. En person som till sin läggning kallas analog anses ofta vara känslosam och impulsiv medan en digitalt lagd mera anses reagera och fungera förutsägbart och maskinmässigt. Men är detta verkligen så svart eller vitt? Var finns de olika nyanserna av grått? Är det digitala till och med det analogas spegelbild?

En så enkel handling som att avbilda denna lokalitets tidigare logo spegelvänd (vilket gav utställningen sin titel) för oss till följande fråga. Är detta en analog handling eller en digitalisering av den tidigare logon? Samtidigt understryker detta också den omvandling det nya utställningsrummet har genomgått. Har omvandlingen varit analog eller digital? Hur samverkar dessa två processbegrepp? De beskriver olika sätt att processa data. Begreppet analog fick sin här återgivna betydelse i och med att de digitala datorerna utvecklades och att i samband härmed behovet av en motpol till det datorbaserade begreppet digital behövdes.

Mycket har forskats i och skrivits om inom detta område. I vår egen diskussion och i vår strävan att förtydliga utställningskonceptet beslöt vi att också fokusera på de olika konstnärernas syn på tematiken analog/digital. Vi ställde två frågor till de deltagande konstnärerna: “Anser du dig själv vara en digital eller analog person?” och “På vilket sätt kan vi uppleva detta i ditt arbete?” I slutändan visade det sig att gråtonerna upplevdes som viktigare än de renodlade ytterligheterna analog och digital.

Alla konstnärer som deltar i utställningen har mer eller mindre medvetet i sitt arbete ett personligt förhållningssätt till vad som kan anses vara analogt eller digitalt, innehållsmässigt tekniskt eller både och. Vi som kuratorer har tillsammans med konstnärerna komponerat en helhet av enskilda komponenter för detta nya utställningsrum. De individuella arbeten som valdes för utställningen är en första visuell komposition som ger en bild av hur utställningsrummet kan användas. Alla tar sitt eget ansvar i relation till de andra, på ett och samma ställe och under samma givna tidsperiod. Detta är en stor utmaning för de deltagande konstnärerna och för oss.

Vårt val av konstnärer och verk är mycket personligt. Det bygger på tillit, personlig touch, vänskap och erfarenhet.

Marcus Lerviks och Albert Braun

Deltagande konstnärer:

Christian Rupp (AUT), Stefan Otto (SWE), Humobisten (NL), John Court (FIN/ ENG), Susanne Schär & Peter Spillmann (CHE), Volker Schreiner (DE), Florian Turcke (DE), Banu Cennetoglu (TUR), Tuomo Väänänen & Rasmus Hedlund (FIN) och Marcus Lerviks & Albert Braun (FIN)

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008