Pia Kousa:

Double Visions and Synthetic Views

26.5.–19.6.

Utställningens verk består av bilder av naturen och av de bilder naturen själv åstadkommit, skuggor som återkastas av ljuset och spår som uppstått av fotoeffekter. Det strukturella genomförandet lyfter fram verken till ett gränsland mellan verkligt och konstgjort. Utställningen är uppbyggd kring arbeten förverkligade genom fototekniska metoder, i vilka lager av bilder monteras mellan klara plexisglaskivor och därigenom skapar ett tredimensionellt intryck.

I verken blandas den tidiga mediakulturens framställningssätt och uppfinningar med den verklighetssökande arkaiska teknologin, och skiktas i samtiden. Mediakulturen har reflekterat över aktualiteter men samtidigt också skapat fenomen. I fotografiet, en uppfinning som upstått ur mediakulturens utveckling, existerar även frågan om, illusioner, verklighetens presentation, återskapande, simulering och representation.

I verken på utställninen rekonstrueras naturen. Verken utgår ifrån både konstgjord och äkta natur. Vad är sanning och vad är lögn? Vad är riktig natur och vad är endast en imitation.

Utställningen har gjorts med understöd från Centralkommissionen för konst.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008