Panos Balomenos:

Divine Pleasures

23.1.–15.2.

Panos (Panagiotis) Balomenos visar på Galleri Sinne i Helsingfors sitt nya konstverk ”Divine Pleasures” (gudomliga njutningar). Utställningen består av två installationer i var sitt rum på galleriet. Installationen i galleriets första rum bär samma titel som hela utställningen, Gudomliga njutningar, och inbegriper fjorton akvareller samt en installation/skulptur. Det andra rummets installation med tillhörande sju akvareller heter ”Aforism”.
Titeln ”Gudomliga njutningar” refererar till utställningens innehåll: en illusorisk värld dedikerad ett mänskligt uttryck och en sinnlig ymnighet. Den huvudsakliga inspirationskällan för projektet utgörs i allmänhet av kyrkan som en offentlig institution, i synnerhet av den färgrika världen av den ortodoxa kyrkan. Konstnären har utnyttjat institutionens estetik och formella regler.

Den ortodoxa kyrkans autentiska textilier och stoff som använts i verken refererar till det materiella och fåfängliga som i våra samhällen styr tanken på det andliga. Här har de transformerats till föremål för fetischdyrkan.

I denna illusoriska religiösa institution tillfredställer människorna sitt behov av en evig glädje, medan präster och munkar ger direkt uttryck för det onda ur människans djupaste inre, känslor som uppenbaras i form av underlägsenhet, negativitet, hat, ångest och bitterhet.

Kyrkan skulle här kunna ersättas av vilken som helst institution som besitter samma kännetecken, roller och betydelse som kyrkan. Då skulle dock verket och dess institution förlora sin ursprungliga målsättning och autentiska syfte och uppnå en helt ny betydelse.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008