Elina Bäckman:

Diorama

29.1.–14.2.

Diorama (grek. Διορ?ω) betyder genomskinligt och avser en till delar tredimensionell landskapsmodell, som demonstrerar en historisk eller fiktiv situation i världen. Till den typiska framställningskonventionen hör användningen av sneda och böjda ytor för att öka intrycket av djup och storlek. Enligt taxidermins (konsten att konservera och uppstoppa döda djur) regler skall de döda djur som förekommer i naturvetenskapliga dioramor se levande ut och bibehålla sin naturliga form och ytstruktur. På så sätt är den till ett objekt omvandlade formen och gestalten igenkännlig.

”Diorama” – Death Mask undersöker denna igenkännlighet – livaktig död eller dödaktigt liv – genom dödsmasker. Dödsmaskens ursprungliga uppgift var att bevara den döda personens ansiktsuttryck antingen pga. begravningskonventioner eller i identifikationssyfte. Fotografiet har som medium senare ersatt de vid personidentifiering använda dödsmaskerna. En av de mest kända dödsmaskerna, och samtidigt den mest okända, är den av en ung drunknad parisiska, “L’inconnue de la Seine”/ “Stranger of the Seine”. Denna dödsmask användes när förstahjälp-dockan Anne göts och många av oss har därigenom omedvetet kysst den.

Masker används även i taxidermi för att underlätta den exakta återgivningen av formen, vilket i sin tur möjliggör en serieproduktion och på så sätt anknyter till det industriella produktions-samhället. I en industriell formtillverkning kan föremålet till vissa egenskaper (t.ex. yta eller struktur) hänvisa till produktens ursprung, men om föremålet tappar sin form, kan den genom sin formlöshet utradera något väsentligt från objektet. En reducering av den kvarblivna informationen kan på samma sätt fjärma och försvåra förståelsen av ursprungets relation till slutresultatet.

Utställningens porträtt jämställer människans och djurets igenkännlighet bland annat genom att använda hår som ett gemensamt element. Bäckman använder fotografi och installation som sina redskap och bygger ett visuellt och taktilt porträtt, vars mål är att ifrågasätta bakgrundsinformationens inflytande på tolkningen av formens ursprung och därigenom på den enhetliga förståelsen.

Elina Bäckman (f. 1982 i Tammerfors) är utexaminerad från Tammerfors yrkeshögskola, avdelningen för konst och media. Åren 2005-06 studerade hon vid Kunsthochschule für Medien i Köln, Tyskland, med tyngdpunkten på holografi och experimentell film. Bäckman har deltagit i utställningar och screeningar i flera europeiska länder. För tillfället avlägger hon sina magisterstudier vid Konstindustriella högskolan.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008