Catrin Svensfors:

De fullständiga skavankerna

21.5.–6.6.

”Alla lyckliga familjer liknar varandra, men varje olycklig familj är olycklig på sitt eget sätt.”
Leo Tolstoj

De fullständiga skavankerna är en serie porträtt som upphöjer människors (mindre) charmerande egenskaper. Det enda kravet som ställs är att personen avslöjar en av sina oförmågor, rädslor, fobier eller skador.

Porträtt (fr. franska portrait, latin protrahere ”dra fram”), eller konterfej (fr. franska contrefait ”eftergjort” ”avbildat”), är en avbildning som återger en viss människas individuella drag. Det traditionella porträttets huvudsakliga funktion är att representera en icke närvarande människa. Porträttet behöver inte likna den avbildade utseendemässigt så länge en viss likhet kan skönjas. Till porträttets attribut hör också att ta fram det vackra i modellen. På senare tid sker detta ytterligare genom lager av smink men också via bildmanipulering och retuschering.

Ett enskilt traditionellt porträtt lämnar ofta en avsaknad av något slag hos mig. Jag presenteras för en yta som är svår att komma igenom och ofta berättas inget om personen i sig. I många fall är det en konstruktion som byggs upp runtom personen. Det traditionella porträttet lyckas sällan avslöja det jag skulle vilja veta. Vad är det jag vill veta när jag träffar en ny människa? Exakt vad det är kan jag inte sätta fingret på men jag saknar någon slags privat information. Jag vill bli tilldelad någon egenskap som kanske har format henne eller något som gör henne speciell. Ofta avslöjar vi enbart våra goda sidor, speciellt första gången vi träffar en ny människa. Genom att ge ett gott första intryck försöker vi få människor att älska oss.

Med serien De fullständiga skavankerna vill jag ifrågasätta det traditionella porträttet, dess attribut om att presentera människor på vackraste möjliga sätt men också idealen vi försöker leva upp till. Jag är nyfiken på människor och jag vill gärna veta mer om dem. I stället för att fokusera på de goda sidorna har jag koncentrerat mig på de mindre charmerande egenskaperna hos människor. Varje modell har avslöjat en ”mindre” charmerande egenskap för mig och det är samtidigt också enda kravet för fotografering.

Jag undrar om vår kommunikation skulle förändras ifall vi alla avslöjade en av våra sämre egenskaper? Förflyttar vi oss till en annan nivå där vi är mera sårbara men samtidigt också likvärdiga? Blir vi så att säga nakna om vi klär av oss de goda egenskaperna som utgör en skyddande mur? Kan vi därigenom skapa en sfär där alla är lika och sänka ribban för accepterande av andras brister? Är det t.o.m. enklare att acceptera andras brister om vi också själva är tvungna att avslöja våra egna?

Härmed presenterar jag människor med sina brister.

Utställningen består av knappt 20 porträtt där personerna presenteras vid deras riktiga namn och oförmåga, samt en installation där besökaren ombeds avslöja någon av dess ”mindre” charmerande egenskaper. Catrin Svenfors bor och arbetar i Helsingfors. Hon blev utexaminerad fotograf från Yrkeshögskolan Novia 2009. Detta är hennes första separata utställning.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008