Karina-Sirkku Kurz:

Could Should Will

25.2.–13.3.

Livet är växelverkan. Konst är växelverkan. Jag kan inte skilja åt dessa två.

Jag är intresserad av själva undret av att vara människa. Vad betyder det att vara? Hur känner jag att jag är just här och nu eller någon annanstans?

Hur hjälper mina sinnen och min uppfattning mig att vara i kontakt med den värld som omger mig? Finns det jag ser verkligen på riktigt?

Någonstans i bakgrunden verkar allting hända automatiskt och obemärkt. Det är först när någon del av kroppen ej längre fungerar som det mångsidiga i att hållas uppe på benen blir till något man upplever – både fysiskt och psykist.

Jag kan inte klä av mig min kropp likt ett söndernött plagg. Jag är min kropp. Varje förnimmelse är kroppslig.

Smärta och lust är livets grundkänslor. Lusten är en rörelse som håller mig vid liv och smärtan påminner mig om mina egna begränsningar.

Var går gränsen för min egen kropp? Var börjar den och var tar den slut?

– Karina-Sirkku Kurz

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008