Ebba Bohlin, Ane Mette Hol & Kristin Nordhøy:

Copy, Paste, add Layer

1.–24.3.

CURATOR: HELENA BJÖRK

Utställningen presenterar verk av tre konceptuellt drivna konstnärer från Norge och Sverige. Ebba BohlinAne Mette Hol och Kristin Nordhøy är alla tre etablerade namn i sina hemländer, men har inte tidigare ställt ut i Finland.

Titeln Copy, Paste, Add Layer hänvisar till vanliga funktioner i bildbehandlingprogram och antyder en omvandling av galleriet. I fokus står spelet mellan handgjort och digitalt i dialog med bildkonstens konventioner. Samtidigt bygger utställningen på en stark relation till rummet där avskalade verk aktiverar betraktarens sinnen. Helheten är på samma gång både konceptuellt hållen och i högsta grad materiell.

Galleriet fylls av Ane Mette Hols ljudkonstverk The Concept of Clouds (That Will Never Exist) som med konstnärens egna ord är en digital teckning av regn. Ljudet låter som tilltagande regn på ett plåttak, men består i själva verket av en ljudupptagning av en enda vattendroppe som duplicerats enligt en matematisk formel. Dropparna faller på olika håll i rummet och tecknar en bild av regn som på en stor, osynlig duk. Untitled (Measurement Drawing), en minutiöst tecknad kopia av ett måttband, karaktäristisk för Hols konstnärskap, blir som en kommentar till ljudverkets struktur.

Ljudverket för en dialog med stora målningar av Kristin Nordhøy som bland annat föreställer det gråa rutnät som representerar transparens eller tomhet i bildbehandlingsprogrammet Photoshop. Det strängt geometriska måleriet med digital förlaga visar sig vid närmare granskning vara rikt på spår av hantverk. Nordhøys måleri presenterar en lek med verkligheten där den kan göras genomskinlig eller kopieras och upprepas. Bilderna uppvisar därmed ett släktskap till Hols ljudverk, men vänder på det hela genom att gå i motsatt riktning: från digitalt till organiskt uttryck.

Ebba Bohlins nya, platsspecifika verk Hygge är en installation i galleriets fasad mot Stora Robertsgatan. Verket består av en hög timmerstockar som tycks skäras itu av ett fönster. En vanlig syn vid finska landsvägar har liksom klippts ut ur sitt sammanhang och placerats på en gågata i kärncentrum av Helsingfors. Verket utgör sista delen i Bohlins trilogi Displacements som undersöker yttre och inre rum. På gatan ligger timmerstockarna med årsringarna blottade och utgör en slående närvaro. Inne i galleriet sprider sig doften av nyfällda tallar och bildar en omslutande sfär.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008