Eeva Peura:

Come see the moon

3.–26.5.

Eeva Peuras åttonde separatutställning Come see the Moon är en helhet som bygger på nya målningar, teckningar och installationer. I sina tidigare utställningar har Peura visat intresse för att på ett personligt plan undersöka viktiga utrymmen, som till exempel hemmet. Come See the Moon är en fortsättning på denna tematik. De föreställande målningarnas bildvärld berättar om regnet och den mörka dimman och om utfärder i skogen. Verken sammanfogas till en stark narrativ utställning som öppnas för betraktaren i form av berättelser.

Come see the Moon är å ena sidan en inbjudan, eller snarare en uppmaning, till att delta i en tyst vandring genom ett nattlandskap. I denna berättelses fokus kan till exempel stå en pojke och en flicka, som är på flykt från sina föräldrars hårda disciplin. Med sig har de tagit reskost, ficklampa och ett paket plåster. Samtidigt kommer de fortfarande tydligt ihåg varningarna de hört om djuren som smyger sig fram i mörkret och om de skumma figurer vars egentliga avsikter man bara kan gissa sig till.
Å andra sidan kan utställningen ses som en sorts dokumentation som konstnären samlat ihop för att förnimma sinnligheten och de känningar som flyr undan våra ord. På det här sättet beter sig helheten nästan som en objektiv samling artefakter. Detta förtydligas i Eeva Peuras ärlighet mot sig själv som konstnär, men också i hennes ärlighet mot verken, som i hennes händer ser ut att behandlas som jämbördiga vänner.

Tuomas Laulainen
Konstnär, konsthistoriker

“From that time forth he believed that the wise man is one who never sets himself apart from other living things, whether they have speech or not, and in later years he strove long to learn what can be learned, in silence, from the eyes of animals, the flight of birds, the great slow gestures of trees.”
–Ursula K. Le Guin (A Wizard of Earthsea)

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008