Honkasalo | Niemi | Virtanen:

Chimera

9.3.–8.4.

By the late twentieth century, our time, a mythic time, we are all chimeras, theorized and fabricated hybrids of machine and organism; in short, we are cyborgs. […] The cyborg is a condensed image of both imagination and material reality, the two joined centres structuring any possibility of historical transformation.” 1
Med utställningen Chimera fortsätter konstnärskollektivet Honkasalo – Niemi – Virtanen sitt multidisciplinära arbete. Utställningen är den första delen av en tredelad konstnärlig helhet som tar avstamp i sumpmarkskällan Levänluhta i Storkyro, Österbotten. Som underlag till detta arbete har konstnärerna använt sig av arkivmaterial och forskningsmaterial som studerat Levänluhta-källan från flera vetenskapliga perspektiv. Levänluhta sumpmarkskälla är en av de få kända gravplatserna i Europa där kroppar begravts i vatten. Källan och miljön är visuellt intressant och kan rentav upplevas som kuslig. På vårarna får nämligen vattnet i källan en röd ton. I källan har man funnit över hundra järnålders lik och orsaken till att folk begravts där är inte klart.

I verket studerar konstnärskollektivet olika sätt att närma sig en annan människa. Tematiken byggs upp kring tankar om hud och beröring. Under processen har de följt med en rättsmedicinsk rekonstruktion av ett forntida ansikte.  Konstnärerna intresserar sig speciellt av behovet att återkskapa detta ansikte, och vad detta behov berättar om vår tid och vårt sätt att närma oss vår gemensamma historia. Med bildkonstens och poesins medel ger Chimera ett ansikte åt en forntidsmänniska. Ansiktet materialiseras fragmentariskt i utrymmet som poetiska virvlar och upprepningar. Ett ansikte är alltid knutet till omfattande etiska, filosofiska och estetiska spörsmål och ger i all synnerhet upphov till frågor kring individbegreppet och dess historia som konstnärerna reflekterar över och problematiserar i utställningen. I dialog med medicinsk expertis begrundar konstnärerna upplevelsen av att aldrig helt fullständigt kunna närma sig och beröra en annan människa, varken en forntidsgestalt eller ens egen älskade. Verket kan ses som en sorts serie försök att röra vid en person som alltid slinker undan av bara tanken.

Helhetens övriga delar är:
En performance på Madhouse. Föreställningen Nature Morte är ett kärleksbrev till forntidsmänniskan och den bryter ner och karnevaliserar vår uppfattning av dödskulturen genom tiderna och nu.  Föreställningar 16.3, 17.3, 20.3, 21.3. Biljetter till performanceföreställningarna på Madhouse kan köpas via www.lippu.fi. Ljudverket färdigställs till sommaren.

Ett platsspecifikt ljudverk till Levänluhta källa i Storkyro. Ljudkonstverket utnyttjar binaural ljudteknik med vilken man kan skapa tredimensionellt ljud och en kraftig illusion av beröring. Varje individ som besöker källan kan ladda ner ljudkonstverket från internet och lyssna på det via sin telefon med hörlurar. Görs i samarbete med Seinäjoki Konsthall och Vasa Konsthall.

1 Donna Haraway, “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century,” in Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature (New York; Routledge, 1991), pp.149

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008