Anders Bergman:

Chess Paint Spiderman Fuckup

3.–25.8.

Chess: Att flytta en pjäs i en aktiverad process varpå värden, positioner och möjligheter förändras, mönster, linjer och former efterlämnas.
Paint: Trögflytande material som även kan innehålla kulör. Färgen appliceras eller avlägsnas gentemot material som hämtas från bekanta miljöer sammankopplade med min bakgrund som yrkesmålare.
Spiderman: Nätet dras åt och intrigen tätnar. I änden av en tråd sitter en spindel och känner av vibrationer från rörelser och aktioner.
Fuckup: Är en gammal vän i vått och torrt, inte alltid synlig men ständigt närvarande och som alltid överlistar mig bakom min rygg.

Installationen är uppbyggd av objekt, målningar, teckningar skulpturer, ljud och saker skapade av slumpen. Den befintliga arkitekturen och platsens karaktär fungerar som utgångspunkt för verket.

Anders Bergman är välutbildad och har visat sina verk på jorden och i rymden.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008