MSL + Jaakko Pallasvuo:

Bridge over troubled water

18.–23.4.

Utställningen Bridge over Troubled Water är resultatet av ett
samarbete mellan konstnärsduon MSL (Antti Jussila & Jari Kallio) och Jaakko Pallasvuo. Verket är en 30 minuter lång video vars arbete påbörjades redan 2014.

Arbetet belyser aktuella fenomen och tankar som berör den ekologiska och politiska kris vi nu befinner oss i. Verket är ett collage som byggs upp kring den känsla av frustration och meningslöshet som tar vid när människan inte kan påverka den ständigt accelererande omgivningen. Verket ser på vår fossila tillvaro i förhållande till ett längre tidsperspektiv. Huvudkaraktärerna i filmen är folkrockikonerna Paul Simon & Art Garfunkel. Vi följer deras resa i tiden från 1967 fram till år 10 000 e.Kr. De rör sig i tid och rum, sökande efter ett svar på sin ständigt växande ångest. Klimatförändringen är ett faktum, kampen att förebygga en miljökatastrof blir överväldig, sångerna tystnar och tomheten tar vid. Kamratskapen sätts i gungning men med hjälp av den nya teknologin öppnar sig nya dimensioner och tillstånd att befinna sig i. Men teknologin väljer sin egen väg; den vänder oss ryggen och flyger bort från oss och alla våra mänskliga bördor.

MSL medlemmarna Antti Jussila (f1979) och Jari Kallio (f.1978) är båda utexaminerade från linjen för bildkonst vid Åbo yrkeshögskola. Sedan 2008 har de tillsammans gjort performance, video och musik. Jaakko Pallasvuo (f.1987) arbetar i många olika tekniker och han rör sig obehindrat mellan rörlig bild, tecknade serier, text och skulptur. Både MSL och Pallasvuo lägger stor vikt vid samarbeten med andra konstnärer. De delar också intresset för identitet, sociala mönster och gestaltning av individens fysiska och själsliga respons på sin omgivning.

Markus Åström

I samband med utställningen uppträder SESSION.
SESSION är en meditation som grundar sig på techno. SESSION gruppen är baserad i Helsingfors och arbetar utgående från element tagna från technokulturen.
Medlemmar:
Laura Jantunen koreografi och dans
Teo Lanerva  Ljus och videodesign
Mitja Nylund Ljuddesign

SESSION 21.4. kl 21:00
Fritt inträde.
Vernissage tisdagen den 18.4. kl 12.
Öppningen kommer att bestå av en högläsning som lånar konceptet “Everybody Reads” av curatorn och skribenten Valentinas Klimasauskas. Konstnärerna önskar att ni tar med en valfri text på valfritt språk som vi sedan tillsammans läser högt för varandra på vernissagen.

Märk. Utställningen är endast en vecka lång.

Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008