Saara Ekström:

Body All Eyes

8.9.–14.10.

Sinne har glädjen att presentera Body All Eyes, ett nytt verk av konstnären Saara Ekström. Det är ett systerverk till Amplifier som visades på Galleri Hippolyte 2017. Medan Amplifier fokuserade på människan som lever i friktion med den historia som hon ständigt skriver ser Body All Eyes på den visionära och kunskapsgiriga människan som med hjälp av teknologi och vetenskap erövrar domäner som inte tidigare tillhört henne. Himlavalvet har representerat en mytisk dimension, långt utom räckhåll är det en boning som tillhör endast fåglar och gudar.

¨Genom tiderna har vi fantiserat om att kunna flyga och att se in i framtiden. I olika kulturer har förmedlare försedda med exceptionella egenskaper och kunskap kunnat röra sig genom tid och rum. I en dialog med natur och parallellvärldar har de återvänt med information om kommande och förflutna händelser. Fågeln, som bemästrar de olika elementen och inom mytologier representerar en gränsöverskridande varelse, har ofta framstått som medpassagerare och vägledare på dessa färder. Än idag framträder fåglarna som indikatorer för de förändringar som sker i vår omgivning. Den teknologiska utvecklingen har fört med sig flygplan, satelliter och drönare som gett oss ett allseende öga som vakar över världen. Definitionerna löser upp sig och det som skett som en kommunikation mellan besjälade varelser, har nu ersatts av ett informationsflöde som präglar vår vardag.

Body All Eyes tar tillvara detta möte mellan det mytiska transcendentala och det konkreta världsliga. Body All Eyes har filmats med 8mm svartvit smalfilm och presenteras som en split screen. Dvs filmen är genomgående uppbyggd av två bilder bredvid varandra. Dessa bildpar skapar en tredje bild och ger verket en kollagelik karaktär. Metoden påverkar också hur man läser materialet. Till skillnad från det traditionella filmklippet där en berättelse presenteras som en bild i kronologisk följd är bildparet mer oförutsägbart och drömlikt och bäddar för ett spel där associationerna får röra sig fritt kors och tvärs likt ett avantgardistiskt pussel.

Bildmaterialet består av fåglar, nordamerikanska ursprungsfolkens fågelmasker, detaljer av flygplan, flygledartorn, moln, landskap och himmel. Fåglarna har en central roll i verket och helheten undulerar i ett viktlöst tillstånd mellan himmel och jord. Ekström har liksom i Amplifier också i detta verk arbetat tillsammans med en dansare. Akrobatdansaren Oona Kivelä, i skepnad av en uggla, fungerar som en guide som leder betraktaren fram genom bildflödet in i en tidlös och mystisk värld. Bilderna, som editerats i samarbete med Eero Tammi, ackompanjeras av ett ljudspår som gjorts av Heikki Kossi och Pietu Korhonen. Vid sidan om Body All Eyes visas också en kort animation. En några sekunder kort stopmotion loop som består av uppslagen i en flygplansbok. Där silhuetter av flygplan likt bläckfläckarna i ett Rorschachtest flimrar förbi.

Saara Ekström. f 1965 bor och arbetar i Åbo. Hon utexaminerades från Åbo Ritskola 1986 och har studerat på Northern Arizona University i Förenta Staterna åren 1995-97. Genomgående och systematiskt har Ekström arbetat med celluloid; analog film, både i sina fotografier och i sina filmer. Celluloiden som material går hand i hand med den skörhet som Ekström fångar i sin konst. Livets förgänglighet har fungerat som nav i hennes konstnärliga arbete och hennes konst har en stark fysisk, kroppslig och materiell koppling. Förhållandet mellan människa och natur är alltid närvarande. Ekström har visats nationellt och internationellt. Hon har haft soloutställningar på bland annat Kiasma, Bildmuseet, Wäinö Aaltonens museum och Amos Andersons konstmuseum. Hennes konst ingår i bland annat följande samlingar: Museet for nutidskonst Kiasma, Wihuri stiftelsen, EMMA – Esbo moderna konstmuseum, Wäinö Aaltonens museum, Stiftelsen Pro Artibus, Björneborgs konstmuseum, HAM – Helsingfors konstmuseum och Nordiska Akvarellmuseet.

Body All Eyes har producerats med medel av Stiftelsen Pro Artibus, Svenska Kulturfonden och AVEK.


http://www.saaraekstrom.com/


Gångna program

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008